"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-07 Uppdaterad: 2023-11-13, 06:52

Drygt 20 miljoner till humanioraforskning

NYHET Fem forskare vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har beviljats projektbidrag inom humaniora från Vetenskapsrådet.

Text: Per Melander

Vetenskapsrådet delar ut 436 mnkr till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2023.

Vid Umeå universitet har följande projekt tilldelats medel inom humaiora:

Elin Manker, konstvetenskap/design, Blå blom och den alternativa modernismen. Kulturarvsprocesser inom designfältet, 3 419 000 kr.

Lotta Vikström, historia/litteraturstudier, Funktionsnedsättningar och livshistorier: Fakta och fiktion från 1800-talets Sverige (DISTORY) 4 880 000 kr.

Christian Löw, filosofi; astronomi, astrofysik och kosmologi, Varför är de fysikaliska lagarna så användbara? 4 277 000 kr

Maria Rosenberg, jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik; pediatrik; annan hälsovetenskap, Pragmatisk språkutveckling hos svenska barn och dess kopplingar till grammatisk utveckling och mer allmänn beteendeutveckling – en longitudiell studie, 3 730 000 kr.

Eva Lindgren, didaktik; allmän humaniora; jämförande språkvetetnskap och allmän lingvistik, Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma? Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet, 5 988 000 kr.