"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-07

Nu presenteras forskning inom nytt unikt forskarämne för första gången - Prefekten: “En milstolpe”

NYHET Att det är viktigt att forska i måltider och människans förhållande till mat råder ingen tvekan om. I alla fall inte om man frågar Joachim Sundqvist som nu är först ut att disputera i det nya forskarämnet kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. - Mat är ju, som Maslow tog fasta på, ett av de absolut mest fundamentala behov människor har.

Text: Alekzandra Granath

Trots ett knackigt 2020 för hela världen med en pandemi och samhällen i kris, lever forskningen ändå vidare - inte minst forskningen om måltider och människans beteende kring mat. Den 4 september är det nämligen första gången någon disputerar i det nya forskarämnet kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet.
- Det är en milstolpe att vår första doktorand nu disputerar inom ämnet. Det känns stort och vi är alla på institutionen väldigt glada för att Joachim nu ska försvara sin avhandling, säger Maria Waling, prefekt för institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Joachim Sundqvist har studerat tjänsteresenärers måltider i en vidare bemärkelse än vad som äts och hur det äts. Fokus har istället varit på de processer som ligger till grund för att komma fram till själva ätandet och hur själva ätandesituationen upplevs.
- Det jag intresserar mig för är alltså inte själva maten i sig utan snarare de sociala mekanismer som bärs och manifesteras av tjänstemän på resan, berättar han.

Joachim Sundqvist har levt med forskningen i fem år nu och kommit fram till flera saker som han anser är väldigt intressanta.
- Det verkar som det finns olika målsättningar med måltiden beroende på vilken social kontext tjänsteresenären befinner sig i.

Unik bredd av fokusområden

Det nya forskarämnet, kost- och måltidsvetenskap, täcker in en unik bredd av fokusområden.
- Det har ett unikt fokus på frågor som knyter an till kost, näringsinnehåll och måltider i teori och praktik. Det kan bidra med en bredd inom området och möjligheter att studera mat och måltider ur perspektiv där fokus exempelvis inte bara ligger på näringsinnehåll eller gastronomi, säger Maria Waling.

Hon menar att de båda perspektiven kan berika varandra och ta institutionen ett steg längre i att nå ny kunskap som kan komma samhället till nytta på olika sätt. Joachim Sundqvist håller med om att det är ett spännande och relevant område att bedriva forskning inom och är stolt över att få vara den första som disputerar.
- Det är givetvis jätteroligt att få vara först ut i det här nya och väldigt breda ämnet. Mat och måltider är så centrala i människors vardag. Kan vi bidra till en holistisk bild av hur människor interagerar med, förstår, och även påverkas av sina måltider så är det någonting som har en potentiell enorm samhällsnytta.

Kontaktpersoner:

Maria Waling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 83
Joachim Sundqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 67