"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-21

Karin Danielsson ny föreståndare vid Humlab

NYHET I mitten på november firar Humlab 20 år. Första augusti får enheten en ny föreståndare i Karin Danielsson. Hon kommer närmast från Institutionen för informatik samt WASP-HS och ser fram emot att få vara med och fortsätta utvecklingen av Digital humaniora vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Vi behöver utforska humaniorans roll i nuvarande utveckling. Vilka samtal för vi med vår digitala samtid, vilka tankar och förståelser behöver vi ta med oss in i vår framtid?

Hon berättar att det som lockar henne att bli föreståndare för Humlab är mycket den fantastiska miljö som hon menar att Humlab är:

– Jag har följt Humlab under de 20 år som miljön funnits. Jag anser att de föreläsningar, workshops, den forskning och det undervisningsstöd som finns i labbet är imponerande och viktig. Den kompetens personalen har inom digital humaniora, gällande systemutveckling, metoder och teorier, är mycket betydelsefull, säger Karin Danielsson och fortsätter:

– Jag ser fram emot att få vara med och fortsätta denna resa och riktning för Humlab under de kommande åren. Jag ser Humlabs tydliga roll inom Digital Humaniora och den digitala transformation vårt samhälle står inför och de frågor vi måste ställa oss för att hålla ett mer inkluderande perspektiv. 

Humanioras roll

Karin Danielsson menar vidare att Humlab är viktig både som plats och som sammanhang. Hon pekar på hur vi i dagens digitala samhälle, där tekniska lösningar implementeras i allt större utsträckning, behöver utforska vad det innebär för forskning och undervisning inom Humaniora.

– Hur kan forskning och undervisning utvecklas? Vi behöver också utforska humaniorans roll i nuvarande utveckling. Vilka samtal för vi med vår digitala samtid, vilka tankar och förståelser behöver vi ta med oss in i vår framtid?

Karin Danielssons akademiska bakgrund är inom systemvetenskap och människa-dator interaktion. 2010 disputerade hon i informatik vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med avhandlingen Att främja medverkan Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner, som fokuserade på hur representanter från målgruppen kunde delta i och bidra till en designprocess.

Användning av teknik

I avhandlingsarbetet samarbetade hon med UR, BBC och Sveriges Riksdag, samt med designföretagen North Kingdom och Paregos.

– Fokus för min forskning är metoder för design och utvärdering av digital material i olika sammanhang och för olika målgrupper. De sammanhang jag studerat och utvecklat metoder och verktyg inom rör sig mellan utbildning, arbete, fritid samt hälsa- och sjukvård.

– Jag har arbetat med olika målgrupper för teknik, så som barn, ungdomar, vuxna, seniorer, yrkesverksamma, studenter, patienter och de som vill använda teknik under sin fritid. 

– Den röda tråden i min forskning är som sagt metoder, verktyg och tekniker för design och utvärdering av digitala material i olika sammanhang för olika målgrupper. Jag undersöker hur medskapande designprocesser kan utformas.

Forskning och undervisning

Hon berättar vidare hur hon under ett antal år var programansvarig för kandidatprogrammet Digital medieproduktion vid Umeå Universitet, ett program där studenterna arbetar både teoretiskt och tillämpat med att utveckla och förmedla information och berättande i ett digitalt format. Och att hon idag undervisar främst inom interaktionsdesign och artificiell intelligens för studenter vid Institutionen för informatik.  

– Sedan 2019 är jag programsamordnare för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) ett fantastiskt forskningsprogram finansierat av Wallenbergstiftelserna, där Umeå Universitet är värd för programmet. Men detta uppdrag kliver jag av i och med att jag böjar som föreståndare för Humlab.

– Jag ser att den forskning och det arbete som bedrivs inom WASP-HS kommer ha stor betydelse för utveckling av forskning inom AI, samhällsvetenskap och humaniora i Sverige, men även inom samhällsutvecklingen som sådan. 

– Informatik är mångt och mycket ett tvärvetenskapligt ämne där vi forskar om samhällets digitalisering, från individ till samhällsperspektiv, och hur denna teknik utformas. Med detta hämtar vi stöd från filosofi, pedagogik, psykologi, sociologi, m.m.

20 år i november

På frågan vad hon ser för potentialer och utvecklingsbara områden vad det gäller verksamheten vid Humlab säger Karin Danielsson att hon ser flera möjligheter och har med sig en del tankar och idéer.

– Men detta är något jag i första hand vill samtala med personalen om, för att se hur vi tillsammans arbetar vidare med Humlab. 

– Men, Humlab firar som sagt 20 år i höst och jag vill passa på och lyfta fram vår kommande konferens Digital Transformations i november, den går online och gratis för alla att vara med på.

Karin Danielsson har suttit som ledamot i anställningskommittén för tillsättning av universitetslektorat, etc. vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Och är fakultetens representant i AI Competence vid Umeå Universitet.

Hon har återkommande medverkat inom Digsum och Design Informatics. 2016 blev hon excellent lärare och fick 2014 samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

I internationella sammanhang har hon gärna samarbetat med forskare inom Norden och Skandinavien, med intresse kring IKT och lärande. 

Karin Danielsson är också forskare inom projektet Dietist på distans, tillsammans med forskare från kostvetenskap, bland annat. 

Under 2022 kommer hon tillsammans med forskare och lärare från humanistisk, teknisk och samhällsvetenskaplig fakultet samarbeta i projektet AutoGrAIde hackathon, som finansieras av de såddmedel som avsattes till tvärvetenskapliga samarbeten inom ramen för universitetsstyrelsens riktade satsning inom området artificiell intelligens (AI) vid Umeå universitet.