"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-24 Uppdaterad: 2022-12-05, 09:53

Knappt 15 miljoner till forskning om hållbar utveckling

NYHET Projekt om energibesparande beteende på universitetsområdet, renar i ett ändrat klimat och storskaliga investeringar är några av de som har beviljats medel.

Text: Elin Andersson

Det statliga forskningsrådet Formas verkar en för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas årliga öppna utlysning 2022 fick 5 projekt från Umeå universitet dela på knappt 15 miljoner kronor.

Följande projekt från Umeå universitet har beviljats medel i Formas årliga öppna utlysning 2022:

Patrik Andersson, Kemiska institutionen, får 2 998 099 kr för projektet: AI-PolyRisk - Artificiell intelligens för prioritering och identifiering av polymerer som nya kemikalierisker

Madeleine Eriksson, Institutionen för geografi, får 2 983 335 kr för projektet: Planering för hållbar omställning. Storskaliga investeringar och samhällsomvandling

Johan Olofsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får 2 999 652 kr för projektet: Skyddar renar biodiversiteten i Arktis i ett ändrat klimat

Jean-Francois Boily, Kemiska institutionen, får 3 000 000 kr för projektet: Direkt mineralisering av atmosfärisk koldioxid genom påskyndad vittring

Weizhuo Lu, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, får 2 997 646 kr för projektet: Intelligent Human-Buildings Interactions Lab: Identifiera, kvantifiera och guida energibesparande beteende på universitetsområdet

Kontaktinformation

Madeleine Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 57
Johan Olofsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 04
Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57