"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktivitet 9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Genom intern uppföljning och extern utvärdering sker kontinuerlig utveckling och förnyelse av Umeå universitets kvalitetssystem.

Extern utvärdering

Umeå universitets kvalitetssystem genomgår extern granskning genom UKÄs utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar samt granskning av universitetets kvalitetssäkringsarbete.

Nationellt kvalitetssäkringssystem

Läs mer om hur Universitetskanslersämbetet granskar högre utbildning

Resultat från Universitetskanslersämbetets granskningar

I Högskolekollen hittar du resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd.

Intern uppföljning

I syfte att knyta Umeå universitets kvalitetsarbete närmare den strategiska styrningen av universitetets verksamhet hålls årliga dialoger med fokus på kvalitetsfrågor mellan universitetsledning och fakulteter och studentkårer. Kvalitetsdialogerna ska försäkra universitetsledningen om att verksamhetens kvalitetsarbete är ändamålsenligt och i enlighet med universitets kvalitetssystem. Dialogerna ska utgöra ett underlag för uppföljningen av kvalitetssystemet för utbildning som årligen återrapporteras till universitetsstyrelsen.

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2019

Kvalitetsrapport 2020

Kvalitetsrapport 2021

De strategiska verksamhetsråden FOSTRA och USR följer årligen upp ändamålsenligheten och utformningen av de aktiviteter som kvalitetssystemet omfattar.

Senast uppdaterad: 2023-01-27