"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bolag och stiftelser

Umeå universitet har anknytningar till många bolag och stiftelser.

Bolag med anknytning till Umeå universitet

Holdingbolagssfären
Genom holdingbolag knutna till universitetet stärks och förbättras forskningens kontakter med näringslivet. Det ger möjlighet för att forskningsprojekt, som nått sådan konkretionsgrad att kommersiell tillämpning kan förutses, kan överföras från universitetets reguljära organisation för forskning och mera direkt inriktas mot kommersialisering.

Umeå universitet Holding AB
Umeå universitets holdingbolag. Dotterföretagen är Uminova Innovation AB (50,3 %), Uminova eXpression AB (75 %), Etanolpilot i Sverige AB (48,5 %), Northern Light Capital (10 %), Science Park i Umeå AB (9 %).

Umeå universitet Holding AB

Uminova Innovation AB
Uminova Innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda eller studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. Uminova Innovation utvärderar om affärsidén går att genomföra, coachar forskaren och ger bl.a. tillgång till kostnadsfria, bokningsbara kontorsplatser, undersöker om idén redan finns tillämpad tidigare m.m. Uminova Innovation AB ägs till 50,3 procent av Uminova Holding AB, övriga ägare är Umeå Kommunföretag AB, SLU Holding och Almi Västerbotten.

Uminova Innovation AB

Umeå Biotech Incubator AB (UBI)
Umeå Biotech Incubator AB är en enhet som hjälper forskare inom bioteknik att lyfta fram idéer med så många ingredienser som möjligt. Enheten tillhandahåller miljö, inklusive laboratoriefaciliteter, samt expertråd för att hjälpa kommersiella idéer att nå framgång där det är möjligt. 

Umeå Biotech Incubator AB (UBI)

Stiftelser med anknytning till Umeå universitet

Anknutna stiftelser till Umeå universitet

För att en stiftelse ska anses vara anknuten till Umeå universitet ska detta vara angivet i stiftelsens stadgar. Universitetsstyrelsen har att fastställa årsredovisning för samtliga anknutna stiftelser.

Stiftelseförvaltningen vid Umeå universitet administreras av Pia Lundin, Ekonomienheten. Flertalet stiftelser är knutna till en fakultet.

Förteckning över stiftelser

Senast uppdaterad: 2023-06-02