Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fakulteter och högskolor

Umeå universitet har fyra fakulteter och sju högskolor.

Fakulteter

En fakultet samlar närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Vid Umeå universitet finns fyra fakulteter. En fakultet leds av en dekan som också utgör ordförande i fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden är beslutande organ och fastställer budget och verksamhetsplan för fakulteten.

Högskolor

Högskolorna vid Umeå universitet samlar utbildningar och i vissa fall forskning inom ett speciellt yrkesområde under ett gemensamt tak. Umeå universitet har för närvarande sju högskolor.