"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från Pedagogiska institutionen

Med sikte på elevcentrerat lärande
Publicerad: 2022-11-08

Forskare från Pedagogiska institutionen ska under fyra år studera undervisningspraktik och skolorganisation.

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-11-08

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

Gemensamma Vägar i Umeå
Publicerad: 2022-10-28

Likvärdig utbildning genom utveckling- och forskningssamverkan är temat för årets konferens, 1-2 nov i Umeå.

AI-forskning i centrum
Publicerad: 2022-10-21

Eva Mårell-Olsson, samordnare för TAIGAs fokusområde "Utbildning och AI", föreläser under TAIGA-konferensen.

Är AI verkligen bra? – Temat för invigningen av nytt AI-center
Publicerad: 2022-10-17

Nu invigs Umeå universitets nya AI-center med flera välkända forskare och internationella företag.

Samverkan om utveckling av barn- och ungdomsidrott
Publicerad: 2022-10-06

Studenter på Idrottsvetenskapliga programmet besöktes av barn- och ungdomsutvecklare från Umeå.

Redaktör för internationell tidskrift
Publicerad: 2022-10-03

Mikaela Nyroos är ”Invited Topic Editor" för volym nr 13 av tidskriften Frontiers Psychology.

Arbete med samverkan i skolan
Publicerad: 2022-09-28

Johan Hansson är med och testar ett webbaserat analys- och kartläggningsverktyg i Örnsköldsviks kommun.

Sökes: medarbetare till det administrativa samarbetet
Publicerad: 2022-09-05

Just nu söker vi en studie-, en institutionsadministratör samt en ekonomisamordnare. Välkommen att söka!

Gör en sen anmälan
Publicerad: 2022-09-02

Än finns fortfarande platser kvar på Idrottsvetenskaplig programmet och Tränarprogrammet.

Nordisk workshop om yrkesutbildning
Publicerad: 2022-09-01

Deltagare från Norden träffades i Umeå för att utbyta erfarenheter och diskutera framtida samarbeten.

Samverkansprojekt om tillgänglig lärmiljö för alla elever
Publicerad: 2022-08-30

Linda Plantin Ewe var inbjuden att tala om lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD.

”Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen men då är jag lycklig”
Publicerad: 2022-08-23

Äldre som börjat spela gåfotboll upplever en stärkt social gemenskap och större lycka i livet.

En studie om gåfotboll och föreningsidrott hela livet
Publicerad: 2022-07-04

Inger Eliasson har skrivit en rapport om den nyetablerade idrottsverksamheten Gåfotboll.

Sommarskola för doktorander i utbildningshistoria
Publicerad: 2022-06-17

Björn Norlin är nyss hemkommen från Madrid och årets upplaga av History of Education Doctoral Summer School.

Senast uppdaterad: 2023-02-15