"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från Pedagogiska institutionen

Vilka kompetenser behöver en polis?
Publicerad: 2020-02-11

Thomas Bäcks avhandling visar hur polisstudenter och yrkesverksamma poliser värderar kompetenser inom yrket.

”ULF-lärare” får Sveriges största pedagogiska lärarpris – Helgepriset
Publicerad: 2020-02-10

"ULF-lärare" och alumnen Josefin Öberg tilldelas Sveriges största pedagogiska lärarpris

Genusforskarskolan utlyser doktorandtjänster
Publicerad: 2020-02-07

Genusforskarskolan utlyser fem samfinansierade doktorandtjänster. Välkommen att göra en ansökan, senast 28/2.

Nytt magasin om idrottsforskning
Publicerad: 2020-02-05

FORID är Idrottshögskolans magasin om aktuell idrottsforskning vid Umeå universitet.

Samverkan genom uppsatsskrivande
Publicerad: 2020-02-03

Det finns stort intresse bland uppdragsgivare utifrån att samverka med studenterna på IVP.

Ny bok om styrning av högre utbildning
Publicerad: 2020-01-30

Agneta Hult och Christina Segerholm från Pedagogiska institutionen är några av författarna till boken.

Barnkonventionen som lag en bra vägledning för idrottsrörelsen
Publicerad: 2020-01-09

Inger Eliasson är en av skribenterna som debatterar i Svenska Dagbladet.

Umeå universitet fick 40 mkr till forskarskola
Publicerad: 2019-11-15

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.

Ulrika Haake inbjuden keynote-talare
Publicerad: 2019-11-12

Ulrika Haake var inbjuden att tala om jämställdhet inom polisorganisationen vid polisforskningskonferens.

Punktum-medel till projekt om professionalism som utbildningsmål
Publicerad: 2019-10-31

Ett projekt om hur bedömning av professionella förhållningssätt kan utvecklas får Punktum-medel 2020.

Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande
Publicerad: 2019-10-16

Sara visar att lärarens lärprocess är viktig när lärarfortbildning som förändrar undervisningen ska utformas.

Genusforskarskolans första professor
Publicerad: 2019-09-30

Eva Silfver blir den första av Genusforskarskolans alumner att bli installerad som professor.

Särskilda undervisningsgrupper på svenska skolor
Publicerad: 2019-09-17

Vicktorias forskning om särskilda undervisningsgrupper ska säkerställa att elever får rätt stöd i rätt tid.

Språket kan göra matematikuppgifter svårare
Publicerad: 2019-09-02

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan texten påverka svårigheten, menar Frithjof Theens.

Gemensamma Vägar 2019
Publicerad: 2019-08-27

Årets konferens inom nätverket kommer att hållas 8–9 oktober 2019 vid Åbo Akademi i Vasa.

Senast uppdaterad: 2023-02-15