"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem

Forskningsprojekt Hur påverkar klimatförändringar nordliga sjöekosystem?

Syftet med projektet är att skapa en ökad kunskap om hur klimatförändringar påverkar nordliga sjöekosystem. Globalt är sjöekosystem koncentrerade till nordliga latituder där uppvärmningen antas bli speciellt kraftig. Ny forskning visar att traditionell kunskap från studier av sjöar på lägre breddgrader inte kan tillämpas på nordliga sjöekosystem, då dessa fungerar radikalt annorlunda.

Kontaktperson

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2022-12-31

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Geovetenskap, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa en ökad kunskap om hur klimatförändringar påverkar nordliga sjöekosystem. Globalt är sjöekosystem koncentrerade till nordliga latituder där uppvärmningen antas bli speciellt kraftig. Ny forskning visar att traditionell kunskap från studier av sjöar på lägre breddgrader inte kan tillämpas på nordliga sjöekosystem, då dessa fungerar radikalt annorlunda. Projektet kommer att kombinera den senaste kunskapen inom främst biogeokemisk och ekologisk forskning och använda en kombination av olika metoder (jämförande studier längs klimatgradienter, experimentella studier på olika skalor, analys av sjösediment för studier av tidigare klimatförändringar, dynamisk modellering) för att bättre kunna förstå och förutsäga klimateffekter. Vi fokuserar på två viktiga ekosystemtjänster; produktion av fiskbiomassa och utbytet av växthusgaser (koldioxid, metan) med atmosfären. Vi kommer att undersöka två viktiga faktorer som förväntas öka i ett framtida klimat: vattentemperatur samt tillrinning av näring och organiskt kol från land. Följande områden kommer att studeras: 1. Klimatförändringar kan påverka sjöar dels direkt, dels indirekt via förändringar i den omgivande landmiljön. Detta bör leda till att klimateffekterna varierar kraftigt över tid, och vi kommer därför att studera både kortsiktiga och långsiktiga effekter. 2. Ickelinjär dynamik och regimskiften. Här testar vi antagandet att responsen på ökad temperatur och tillrinning kan variera kraftigt mellan olika typer av sjöar, inkluderande abrupta förändringar i fiskbiomassa och utbytet av växthusgaser. 3. Prediktion av effekter av framtida klimatförändringar. Projektet kommer att utveckla en ekosystemmodell som kan användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i nordliga regioner.

Senast uppdaterad: 2020-05-13