"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ashish Verma

Jag är postdoktor i Johan Wikners grupp och forskar om anpassningsstrategier för marina prokaryoter i kalla och oligotrofa subarktiska och arktiska ekosystem.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Enhet: Stipendium
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A4 50 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
UMF, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Jag är postdoktor i Johan Wikner lab och arbetar inom området marin mikrobiell ekologi där jag försöker förstå regleringen av prokaryota (bakterier och arkeor) processer i de arktiska och subarktiska ekosystemen.

Prokaryoter är den rikliga biomassan i haven, och de påverkar många aktiviteter i det marina näringssystemet och kolets kretslopp. Att förstå flödet av organiskt kol genom prokaryoter är avgörande för att modellera effekterna av klimatförändringar. Vi försöker utforska effekterna av olika miljöfaktorer såsom temperatur, näringsämnen och salthalt på organiskt kol och dess inverkan på prokaryota tillväxthastigheter, produktion, andning, taxonomiska sammansättningar och genuttrycksmönster. Både laboratorie- (mikrokosmos och mesokosmos) och fältexpeditioner är centrala för att ta itu med dessa frågor.

Mer information om min forskning:

Google Scholar profile

Orcid Id 

Swedish National Data Service 2024
Wikner, Johan
Environmental Microbiology,Prokaryotic variables from a indoor-mesocosm experiment measured during the winter in the Northern Bothnian Sea, John Wiley & Sons 2023, Vol. 25, (3) : 721-737
Verma, Ashish; Amnebrink, Dennis; Pinhassi, Jarone; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Wikner, Johan; Vikström, Kevin; Verma, Ashish
Publicerad: 13 sep, 2021
Publicerad: 03 jun, 2021