"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johan Wikner

Johan Wikner Lab

Forskargrupp Vår forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar prokaryoter (bakterier och arkéer) i havet vad gäller tillväxt, respiration och förekomst i havet.

Forkningen har relevans för hur naturligt organiskt material bryts ner, syre konsumeras och olika ämnen omvandlas i biosfären. Speciellt intresserar jag mig för hur organiskt kol och näringsämnen från älvar och vattendrag påverkar bakteriernas aktivitet i havsmiljön. Även hur ett krympande istäcke i Arktis kommer att påverka Prokaryoternas inverkan på kolcykeln. Utveckling av en precis metod för mätning av syrekonsumtion med sensorteknik och Peltier-element har varit avgörande för forskningen. Tidsserier från miljöövervakningsprogram används för att förstå vad som kontrollerar bakteriell förekomst och tillväxt och på stora rums och långa tidskalor. Där ingår också bedömning av klimatförändringars inverkan på bakteriell aktivitet och förekomst.

Till Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet bidrar vi med analys och syntes av tillståndet i havsmiljön. Speciellt avser det miljömålen Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan, samt det globala miljömålet Hav och marina resurser. Resultaten används för rådgivning till havsförvaltande myndigheter och kommuniceras till allmänhet och beslutsfattare.

Letar du examensarbete?

Kontakta Johan Wikner om du är student och skulle vilja göra examensarbete inom dessa områden.

Finansiering

Forskningen finansieras av Kempestiftelserna och EcoChange strategiska forskningprogram

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-22