Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Daniel Andersson

Daniel Andersson

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, YA, Humanisthuset, Norra Beteendevetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskingsintressen rör historiekultur, historiebruk och historiedidaktiska problemområden, med särskilt fokus på kontroversiella historiska teman med politisk, kulturell och religiös laddning. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag Sveriges nationella historiekultur rörande konstruktionen och presentationen av frihetstiden och Gustav III:s regeringstid under 1800-, och 1900-talet. Projektet kan relateras till de historiografiska, historiekulturella, historiedidaktiska och utbildningshistoriska forskningsfälten. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden 1870–1990. En central del av undersökningen är granskningen av hur framställningarna och förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige. Studien undersöker fyra historiekulturella områden där historia har skapats och förmedlats i samhället. Dessa är: historieforskning, historieläroböcker, offentliga politiska debatter samt det populärhistoriska området. I studien kommer relationen mellan dessa områden att undersökas för att se hur de sinsemellan har styrt framställningarna av 1700-talet, i syfte att lokalisera var omförhandlingen av nationella historienarrativ sker.