"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredinah Namatovu

Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är huvudansvarig för ett fyraårigt VR forskningsprojekt January 2023-December 2026, Rethinking access and utilization of reproductive healthcare, and domestic violence services among women with disabilities in Uganda (RESPOND) som är placerat vid Umeå universitet. Syftet med vårt projekt är att identifiera sätt att förbättra tillgången och leveransen av reproduktiv hälsovård och insatser for våld in nära relation bland kvinnor med funktionsnedsättningar. Vi använda retrospektiv data med hjälp av befintliga demografiska hälsoundersökningsdata och genomföra kvalitativa intervjuer med kvinnor med funktionsnedsättning och personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen och de som arbeta ideellt.

 

Jag är öckså huvudansvarig för ett fyraårigt forskningsprojekt April 2019-April 2023, DIS-IPV projekt (Disability and Intimate Partner Violence) som är placerat vid Umeå universitet. Projektets syfte är att bidra med kunskap om samhälleliga stödinsatser när personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer. Projektet är designat som en så kallad mixed method-studie, innehållande såväl kvantitativa som kvalitativa analyser.

För närvarande deltar jag i en forskningsprojekt som heter DISTIME-projektet som finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.  Jag använd Sveriges världsunika befolkningsdatabaser för att genomföra kvantitativa livsförloppsanalyser och statistiska jämförelser över tid och rum. Forskningsprojekt bidra kunskåp om riskfaktorer för funktionsnedsättningar och följder för hälsan längs levnadsbanan och hur människor med funktionssättningar idag upplever sitt åldrande och sin framtid.

Jag öckså deltar i en forskningsprojekt som heter i DISLIFE projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Jag undersöker möjligheter och hinder längs levnadsbanan och min roll i detta projekt innebär att använda kvantitativa metod att undersöka effekterna av funktionsnedsättningar på utbildning, arbetsmarknad, partnerskap och familjebildning, baserat på Sveriges nationella register.

Jag disputerade 2015 med avhandlingen intressade om registerbaserad forskning om riskfaktor för celiak i barndomen.

Violence against Women, Sage Publications 2024, Vol. 30, (2) : 622-640
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
BMC Women's Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Anyango, Cartrine; Goicolea, Isabel; Namatovu, Fredinah
Frontiers in Global Women's Health, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 4
Anyatonwu, Obinna Princewill; Nwoku, Kelechi Amy; Jonsson, Håkan; et al.
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Daca, Chanvo S. L.; San Sebastian, Miguel; Arnaldo, Carlos; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (6)
Namatovu, Fredinah; Häggström Gunfridsson, Erling; Vikström, Lotta
Genväg till forskning, 18
Namatovu, Fredinah; Vikström, Lotta
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Sowe, Alieu; Namatovu, Fredinah; Cham, Bai; et al.
Vaccine, Elsevier 2023, Vol. 41, (52) : 7647-7654
Sowe, Alieu; Namatovu, Fredinah; Cham, Bai; et al.
Population Medicine, European Publishing 2023, Vol. 5 : 563-563
Sowe, Alieu; Namatovu, Fredinah; Cham, Bai; et al.
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Nyandwi, Alypio; Namatovu, Fredinah; Rusanganwa, Vincent; et al.
Rwanda Journal of Medicine and Health Sciences, University of Rwanda College of Medicine and Health Sciences 2022, Vol. 5, (3) : 302-314
Nyandwi, Alypio; Namatovu, Fredinah; Rusanganwa, Vincent; et al.
Epidemiologic Methods, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 2
Birabwa, Catherine; Chemonges, Dennis; Tetui, Moses; et al.
Epidemiologic Methods, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 2
Mulubwa, Chama; Munakampe, Margarate Nzala; Namakula, Hilda; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:7
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110, (4) : 1346-1352
Norström, Fredrik; Namatovu, Fredinah; Carlsson, Annelie; et al.
Population: Research and Policy Review, Springer 2021, Vol. 40, (2) : 163-185
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Baroudi, Mazen; Petersen, Solveig; Namatovu, Fredinah; et al.
Global Health Action, Vol. 11 : 97-100
Namatovu, Fredinah; Preet, Raman; Goicolea, Isabel
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 103, (2) : 143-148
Namatovu, Fredinah; Strandh, Mattias; Ivarsson, Anneli; et al.
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2018, Vol. 67 : 129-137
Wagman, Jennifer A.; Gray, Ronald H.; Nakyanjo, Neema; et al.
Violence against Women, Sage Publications 2017, Vol. 23, (13) : 1656-1668
King, Elizabeth J.; Maman, Suzanne; Namatovu, Fredinah; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 352-
Namatovu, Fredinah N.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2016 : 1114-1118
Namatovu, Fredinah; Lindkvist, Marie; Olsson, Cecilia; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2016, Vol. 16
Namatovu, Fredinah; Olsson, Cecilia; Lindkvist, Marie; et al.
Pan African Medical Journal, Vol. 24
Nyagwui, Asonganyi Edwin; Fredinah, Namatovu; Che, Longho Bernard; et al.
Health Care for Women International, Vol. 37, (3) : 362-385
Wagman, Jennifer A; King, Elizabeth J; Namatovu, Fredinah; et al.
Psychology of Violence, Vol. 6, (3) : 442-451
Wagman, Jennifer A; Paul, Amy; Namatovu, Fredinah; et al.
Umeå University medical dissertations, 1749
Namatovu, Fredinah
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2014, Vol. 14
Namatovu, Fredinah; Sandström, Olof; Olsson, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 572-580
Namatovu, Fredinah; Strömgren, Magnus; Ivarsson, Anneli; et al.
Violence against Women, Sage Publications 2012, Vol. 18, (12) : 1390-1412
Wagman, Jennifer A.; Namatovu, Fredinah; Nalugoda, Fred; et al.

Epidemiologi;

Hälsa och hälsofrämjande.