"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Glenn Sandström

Legitimerad ämneslärare, lektor och docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.118 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt primära forskningsfält är historisk och samtida demografi. Jag är verksam vid Institutionen för Ide- och samhällstudier, samt vid Centrum för Demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet. Jag är för närvarande också affilierad forskare vid Demografiska enheten (SUDA), Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Min forskning kretsar främst kring drivkrafterna bakom de långsiktiga förändringarna i familjedynamik och levnadsförhållanden i Sverige och övriga västländer sedan det sena 1800-talet fram till idag. Specifikt har mitt arbete berört utvecklingen av familjebildning/fertilitet, skilsmässor och hushållssammansättning i Sverige och andra länder främst i Europa.

Sedan 2020 har jag finansiering från Marcus an Amalia Wallenberg Foundation (DNR: MAW 2019.0029) The power of one? -The long-term increase in one-person households in Sweden, 1900-2017 för att bedriva forskning kring ensamboendets tillväxt i Sverige under 1900-talet.

På GitHub finner du programvara jag skrivit. Främst är det program för statistisk analys och presentation i programmeringsmiljön Stata.

Min sida på GitHub

Forskningsområden: Historia, Demografi, Befolkning, Familj, Skilsmässa, Giftemål, Barnafödande, Fertilitet, Hushåll, Ensamboende

 

The changing faces of families: diverse family forms in various policy contexts, London: Routledge 2023 : 142-163
Hobson, Barbara; Oláh, Livia Sz.; Sandström, Glenn
American Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2023, Vol. 192, (1) : 41-50
Meyer, Anna C.; Ebeling, Marcus; Drefahl, Sven; et al.
Journal of Family Issues, Sage Publications 2023, Vol. 44, (1) : 3-24
Oláh, Livia Sz.; Karlsson, Lena; Sandström, Glenn
Genus - Journal of Population Sciences, Springer 2023, Vol. 79, (11)
Sandström, Glenn; Padyab, Mojgan; Noguchi, Haruko; et al.
Population Studies, Routledge 2023, Vol. 77, (3) : 417-435
Sandström, Glenn; Stanfors, Maria
The History of the Family, Routledge 2023, Vol. 28, (3) : 601-629
Sundvall, Samuel; Lundh, Christer; Dribe, Martin; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 651-662
Brändström, Anders; Meyer, Anna C.; Modig, Karin; et al.
History of Psychiatry, Sage Publications 2022, Vol. 33, (2) : 180-199
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50, (7) : 946-958
Meyer, Anna C.; Sandström, Glenn; Modig, Karin
Historical Life Course Studies, International Institute of Social History 2021, Vol. 10 : 172-179
Brändström, Anders; Sandström, Glenn
CEDAR Working Papers, 2021:9
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
CEDAR Working Papers, 2021:10
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
Population: Research and Policy Review, Springer 2021, Vol. 40, (2) : 163-185
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
Stockholm Research Reports in Demography, 2021:9
Sandström, Glenn; Padyab, Mojgan; Noguchi, Haruko; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Stockholm Reserach Reports in Demography, 2020:34
Oláh, Livia; Lena, Karlsson; Sandström, Glenn
Reher, David Sven; Requena, Miguel; De Santis, Gustavo; et al.
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2020, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2020 : 49-69
Sandström, Glenn
LUND PAPERS IN ECONOMIC DEMOGRAPHY, 2020:4
Sandström, Glenn; Stanfors, Maria
Lund Papers in Economic Demography, 2020:2
Stanfors, Maria; Andersson, Fredrik N G; Sandström, Glenn
Journal of Family Issues, Sage Publications 2019, Vol. 40, (8) : 1038-1064
Padyab, Mojgan; Reher, David; Requena, Miguel; et al.
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (7)
Requena, Miguel; Reher, David; Padyab, Mojgan; et al.
N-IUSSP
Sandström, Glenn; Lena, Karlsson
Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research 2019, Vol. 40 : 1645-1670
Sandström, Glenn; Lena, Karlsson
Scandinavian Journal of History, Routledge 2018, Vol. 43, (1) : 161-185
Sandström, Glenn
Scandinavian Journal of History, Routledge 2018, Vol. 43, (1) : 1-17
Sandström, Glenn; Garðarsdóttir, Ólöf
Population Studies, Routledge 2018, Vol. 72, (3) : 283-304
Van Bavel, Jan; Klesment, Martin; Beaujouan, Eva; et al.
Demography, Springer 2017, Vol. 54, (1) : 3-22
Reher, David Sven; Sandström, Glenn; Sanz-Gimeno, Alberto; et al.
Demographic Research, Vol. 37, (50) : 1625-1658
Sandström, Glenn
Annual Meeting of the Population Association of America, Chicago Illinois, April 27–29
Sandström, Glenn; Marklund, Emil
The future of historical demography: upside down and inside out, Leuven: Acco 2016 : 28-30
Sandström, Glenn
European Association for Population Studies (EAPS), European Population Conference, August 31-September 3, 2016. In Session 111. Before, during and after the fertility transition. Mainz, Germany.
Sandström, Glenn; Marklund, Emil
Journal of Migration History, Brill Academic Publishers 2016, Vol. 2, (1) : 148-176
Vikström, Lotta; Marklund, Emil; Sandström, Glenn
Labor history, Taylor & Francis 2015, Vol. 56, (4) : 481-498
Grönberg, Per-Olof; Lundh Nilsson, Fay; Sandström, Glenn
Historical Life Course Studies, Vol. 2 : 20-36
Reher, David; Sandström, Glenn
Popoulation Association of America 2015 Annual Meeting: Session 150: Sex Preferences and Sex Composition Effects on Fertility Intentions
Reher, David Sven; Sandström, Glenn; Sanz-Gimeno, Alberto; et al.
Population Studies, Routledge 2015, Vol. 69, (1) : 57-71
Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Annual Meeting of the Population Association of America 2015: Presented in Session 48. Families and Households in Comparative and Historical Perspective
Van Bavel, Jan; Klesment, Martin; Beaujouan, Eva; et al.
European  Population  Conference  Budapest,  Hungary,  25-­‐28  June   2014: Presented in Session 114: Demographic transition from micro-perspective, 18-20th century
Sandström, Glenn; Reher, David
Social science history, Cambridge University Press 2014, Vol. 38, (2) : 127-153
Sandström, Glenn; Strömgren, Magnus; Stjernström, Olof
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 221-221
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn; Marklund, Emil
Report from the Demographic Data Base, 32
Sandström, Glenn
36th Annual Meeting of the Social Science History Association, Boston, Massachusetts, 17-20 November, 2011.
Sandström, Glenn
The History of the Family, Greenwich, Conn.: JAI Press 2011, Vol. 16, (3) : 292-307
Sandström, Glenn
Scandinavian Journal of History, Vol. 36, (1) : 65-90
Sandström, Glenn
Journal of Family History, Minneapolis: The Council 2011, Vol. 36, (2) : 210-229
Simonsson, Per; Sandström, Glenn