"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Nilsson Sommar

Docent i yrkes- och miljömedicinsk forskning vid Hållbar hälsa och bedriver forskning inom luftföroreningar, fysisk aktivitet och hälsa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Johan Sommar har en magisterexamen i matematisk statistik och är docent i yrkes- och miljömedicinsk forskning vid Hållbar hälsa och bedriver forskning inom luftföroreningar, fysisk aktivitet och hälsa. Pågående projekt om hälsoeffekter av luftföroreningar handlar om betydelsen av partikelexponeringar från olika källor för mortalitet och morbiditet i form av främst hjärtkärlsjuklighet och cancer. Metodologiska fördjupningar handlar om betydelsen av luftföroreningar för subkliniska utfall som ateroskleros samt betydelsen av exponering i olika tidsfönster. Forskningsprojekten handlar också om aktiv transport, och potentialen för överföring av bilresor till cykel. Hälsovinsterna som skulle kunna åstadkommas vid överföring av bilresor till cykel beräknas i relation till fysisk aktivitet, luftföreningsexponeringen bland pendlande med cykel respektive bil samt generella befolkningen, men tar även hänsyn till olycksrisk. Studier pågår även kring nyttan av fysisk aktivitet beroende på luftföroreningsbelastningen vid hemmet.

Lifestyle Medicine, John Wiley & Sons 2024, Vol. 5, (1)
Englund, Anja; Nilsson Sommar, Johan; Krachler, Benno
Atherosclerosis
Kilbo Edlund, Karl; Andersson, Eva M.; Asker, Christian; et al.
American Journal of Lifestyle Medicine
Krachler, Benno; Söderholm, Anna; Ekman, Fanny; et al.
Environmental Research, Elsevier 2024, Vol. 244
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Nilsson Sommar, Johan
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (1)
Kriit, Hedi Katre; Nilsson Sommar, Johan; Åström, Stefan
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Poland: Nofer Institute of Occupational Medicine 2023, Vol. 36, (3) : 349-364
Hrubá, Františka; Černá, Milena; Chen, Chunying; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 297-305
Lillqvist, Joel; Nilsson Sommar, Johan; Gustafsson, Per E; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 217
Nilsson Sommar, Johan; Segersson, David; Flanagan, Erin; et al.
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Veber, Triin; Pyko, Andrei; Carlsen, Hanne Krage; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 32, (12) : 2756-2766
Claeson, Anna-Sara; Nilsson Sommar, Johan; Liljelind, Ingrid
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (5)
Kriit, Hedi Katre; Andersson, Eva M.; Carlsen, Hanne K.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50, (5) : 552-564
Nilsson Sommar, Johan; Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 211
Nilsson Sommar, Johan; Norberg, Margareta; Grönlund, Christer; et al.
Journal of Transport & Health, Elsevier 2021, Vol. 22
Kriit, Hedi Katre; Nilsson Sommar, Johan; Forsberg, Bertil; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Nilsson Sommar, Johan; Andersson, Eva M.; Andersson, Niklas; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (16)
Nilsson Sommar, Johan; Hvidtfeldt, Ulla; Geels, Camilla; et al.
BMJ open sport & exercise medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 7, (1)
Nilsson Sommar, Johan; Schantz, Peter; Strömgren, Magnus; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (4)
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (5) : 1-11
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1354-1360
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Nilsson Sommar, Johan; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (20)
Nilsson Sommar, Johan; Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; et al.
Journal of Transport & Health, Elsevier 2020, Vol. 18
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
Journal of Transport Geography, Elsevier 2020, (86)
Strömgren, Magnus; Schantz, Peter; Sommar, Johan; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 124 : 58-65
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar A.; Tornevi, Andreas; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 123 : 390-398
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar; Tornevi, Andreas; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (9)
Kriit, Hedi Katre; Stewart Williams, Jennifer; Lindholm, Lars; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Durham: National Institute of Environmental Health Sciences 2019, Vol. 127, (10)
Ljungman, Petter L S; Andersson, Niklas; Stockfelt, Leo; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 12, (1)
Lu, Sai San Moon; Stewart Williams, Jennifer; Nilsson Sommar, Johan
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 16, (10) : 675-684
Shirdel, Mariam; Bergdahl A., Ingvar; Andersson, Britt M.; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 174 : 35-45
Tornevi, Andreas; Sommar, Johan; Rantakokko, Panu; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Wang, Juan; Pindus, Mihkel; Janson, Christer; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2019, Vol. 53, (5)
Wang, Juan; Pindus, Mihkel; Janson, Christer; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2018, Vol. 20, (3) : 420-432
Andersen, Zorana J.; Pedersen, Marie; Weinmayr, Gudrun; et al.
Journal of Asthma, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 55, (18) : 844-850
Andersson Kallin, Sandra; Lindberg, Eva; Nilsson Sommar, Johan; et al.
Hypertension, Vol. 71, (6) : 1258-1268
Donat-Vargas, Carolina; Åkesson, Agneta; Tornevi, Andreas; et al.
Environment International, Elsevier 2018, Vol. 120 : 364-372
Fuertes, Elaine; Markevych, Iana; Jarvis, Deborah; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 143, (7) : 1632-1643
Nagel, Gabriele; Stafoggia, Massimo; Pedersen, Marie; et al.
European Urology Focus, Elsevier 2018, Vol. 4, (1) : 113-120
Pedersen, Marie; Stafoggia, Massimo; Weinmayr, Gudrun; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2018, Vol. 11, (1)
Raza, Wasif; Forsberg, Bertil; Johansson, Christer; et al.
European Respiratory Journal, EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD 2018, Vol. 52
Russell, Melissa; Dharmage, Shyamali; Fuertes, Elaine; et al.
PLOS ONE, Vol. 13, (11)
Schantz, Peter; Wahlgren, Lina; Salier Eriksson, Jane; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (3) : 328-338
Shirdel, Mariam; Andersson, Britt M.; Bergdahl, Ingvar; et al.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis 2018, Vol. 15, (11) : 767-772
Shirdel, Mariam; Sommar, Johan N.; Andersson, Britt M.; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (5) : 591-603
Svedmark, Åsa; Björklund, Martin; Häger, Charlotte K.; et al.
Clinical and Experimental Allergy, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 47, (11) : 1383-1389
Ahlroth Pind, C.; Gunnbjörnsdottír, M.; Bjerg, A.; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Vol. 189, (4)
Hagenbjörk, Annika; Malmqvist, E; Mattisson, K; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2017, Vol. 584-585 : 55-63
Johansson, Christer; Lövenheim, Boel; Schantz, Peter; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 140, (7) : 1528-1537
Raaschou-Nielsen, Ole; Pedersen, Marie; Stafoggia, Massimo; et al.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025
1 januari 2023 till 31 december 2025
1 januari 2023 till 31 december 2025
1 januari 2022 till 31 december 2024
29 april 2013 till 31 december 2027
Föredrag vid Regionala Luftvårdsdagen 2024

Hälsoeffekter vid ökning av aktiv pendling. Inspelningen tillgänglig på YouTube.