"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Sandberg

Min forskning berör makt och inflytande i det offentliga rummet, där frågor om trygghet och processer av inkludering och exkludering blir centrala.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2 & 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Intercultural Studies, Routledge 2023, Vol. 44, (4) : 553-569
Hudson, Christine; Sandberg, Linda; Sundström, Kristin
Umeå Working Papers in Political Science, 2022:1
Hudson, Christine; Giritli-Nygren, Katarina; Jarnkvist, Karin; et al.
Local Integration of Migrants Policy: European Experiences and Challenges, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 11-34
Hudson, Christine; Giritli-Nygren, Katarina; Lidén, Gustav; et al.
Journal of Rural Studies, Amsterdam: Elsevier 2021, Vol. 82 : 121-129
Hudson, Christine; Sandberg, Linda
Space & Polity, Routledge 2021, Vol. 25, (1) : 1-19
Brandén, Jennie; Sandberg, Linda
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, Centre for Social Spatial & Economic Justice, University of British Columbia 2020, Vol. 19, (2) : 519-544
Sandberg, Linda
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, ACME Geography Editorial Collective 2020, Vol. 19, (2) : 519-544
Sandberg, Linda
(O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd, Premiss förlag 2020 : 6-19
Rönnblom, Malin; Linander, Ida; Sandberg, Linda
(O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd, Stockholm: Premiss förlag 2020 : 297-322
Linander, Ida; Sandberg, Linda
Premiss förlag 2020
Rönnblom, Malin; Linander, Ida; Sandberg, Linda
(O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd, Premiss förlag 2020 : 75-98
Brandén, Jennie; Olsson, Josefin; Sandberg, Linda
(O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd, Premiss förlag 2020 : 278-296
Sandberg, Linda; Hudson, Chris
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Routledge 2020, Vol. 27, (7) : 1044-1062
Sandberg, Linda; Coe, Anna-Britt
Social Movement Studies, Routledge 2019, Vol. 18, (5) : 622-638
Coe, Anna-Britt; Sandberg, Linda
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019, Vol. 11, (1) : 30-52
Hudson, Christine; Sandberg, Linda
Narrating otherness in Poland and Sweden: European heritage as a discourse of inclusion and exclusion, Berlin: Peter Lang Publishing Group 2019 : 77-97
Hudson, Christine; Sandberg, Linda; Schmauch, Ulrika
Participations, Vol. 15, (2) : 170-188
Hudson, Christine; Sandberg, Linda; Schmauch, Ulrika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 413-439
Rönnblom, Malin; Sandberg, Linda
Umeå: Umeå universitet 2017
Sandberg, Linda; Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin; et al.
European Planning Studies, Routledge 2017, Vol. 25, (9) : 1538-1555
Hudson, Christine; Sandberg, Linda; Schmauch, Ulrika
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Routledge 2016, Vol. 23, (12) : 1750-1762
Sandberg, Linda; Rönnblom, Malin
EMOTION SPACE AND SOCIETY, Vol. 21 : 50-57
Sandberg, Linda; Rönnblom, Malin
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 36, (3) : 57-82
Rönnblom, Malin; Sandberg, Linda
Urban Studies, Vol. 52, (14) : 2664-2679
Sandberg, Linda; Rönnblom, Malin
Social & cultural geography (Print), Vol. 16, (3) : 351-370
Åkerlund, Ulrika; Sandberg, Linda
The European Journal of Women's Studies, London: Sage Publications 2013, Vol. 20, (2) : 189-203
Sandberg, Linda; Rönnblom, Malin
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2013, Vol. 21, (2) : 108-122
Sandberg, Linda
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Routledge 2013, Vol. 20, (2) : 178-194
Sandberg, Linda
Social & cultural geography (Print), Oxfordshire, UK: Routledge,Taylor & Francis Group 2010, Vol. 11, (1) : 1-15
Sandberg, Linda; Tollefsen, Aina
AGORA Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, Vol. 4
Sandberg, Linda
GERUM, 2005:2
Malmberg, Gunnar; Sandberg, Linda; Westin, Kerstin
CERUM Working Paper, 45
Sandberg, Linda