"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mathilda Åkerlund

Mathilda Åkerlund

Min forskning handlar om hur radikalhögerdiskurser tar sig uttryck och sprids på vardagliga platser och bland ”vanliga” användare på nätet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktor i digital sociologi. Min forskning handlar om hur radikalhögerdiskurser tar sig uttryck och sprids på vardagliga platser och bland ”vanliga” användare på nätet. Jag är också styrgruppsledamot vid Centrum för Digital Samhällsforskning (DIGSUM) och editorial assistant med Journal of Digital Social Research (JDSR).
----
I mitt nyligen avslutade avhandlingsprojekt Sociala Medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet, finansierat av Vetenskapsrådet, undersökte jag olika aspekter av radikala högerdiskurser online, på plattformar såsom Facebook, Twitter och Flashback, specifikt i en svenskspråkig kontext. Jag studerade bland annat vilka typer av användare som blir viktiga i spridandet och normaliserandet av radikalhögerdiskurser, vad som uttrycks och på vilket sätt, och inte minst vilken roll olika plattformar spelar i att underlätta eller hindra spridningen av sådana idéer.

Information, Communication and Society
Eriksson Krutrök, Moa; Åkerlund, Mathilda
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, D122
Åkerlund, Mathilda
Information, Communication and Society, Routledge 2022, Vol. 25, (12) : 1808-
Åkerlund, Mathilda
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 137-160
Åkerlund, Mathilda
Social Media + Society, Sage Publications 2021, Vol. 7, (2)
Åkerlund, Mathilda
European Journal of Communication, Sage Publications 2020, Vol. 35, (5) : 613-628
Åkerlund, Mathilda
Journalism Studies, Routledge 2019, Vol. 20, (9) : 1319-1338
Åkerlund, Mathilda
Journal of Computer-Mediated Communication, Oxford University Press 2018, Vol. 23, (6) : 332-353
Merrill, Samuel; Åkerlund, Mathilda