"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital sociologi

Forskargrupp Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala strukturer. Vi intresserar oss till exempel för hur sociala medier, och andra miljöer och samarbetsplattformar online, bidrar till att förändra villkoren för politik, ekonomi, kunskap och kultur.

Vi jobbar också med att utveckla tvärvetenskapliga forskningsmetoder för att analysera de nya former av datamaterial som genereras och möjliggörs i och med samhällets digitalisering.

Exempel på forskningsfrågor

  • Vilken roll spelar internet och sociala medier för hur samtidens opinion bildas, för hur åtskillnader mellan grupper etableras och upprätthålls, och för hur rörelser mobiliseras?
  • Hur, och med vilka konsekvenser, kan människor organisera sig och utmana rådande maktstrukturer med hjälp av decentraliserade digitala kommunikationssystem?
  • Hur, och av vem, kontrolleras produktionen och flödena av kunskap och andra värden i nätverkssamhället?
  • Hur uttrycks formell och informell makt online?
  • På vilka sätt vävs online- och offlinebeteenden samman i våra vardagsliv?
  • Hur kan ömsesidigt och jämlikt (menings-)skapande — så kallad 'peer-production' — utmana etablerade och traditionella sociala mönster?
  • Hur kan sociala och deltagande medier förstås i ett historiskt perspektiv?
Senast uppdaterad: 2023-05-31