"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Adobe Stock image by Maqbool, Generated with AI

DIGITAL SOCIOLOGI

Forskargrupp Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala strukturer. Vi intresserar oss till exempel för hur sociala medier, och andra miljöer och samarbetsplattformar online, bidrar till att förändra villkoren för politik, ekonomi, kunskap och kultur.

Vi jobbar också med att utveckla tvärvetenskapliga forskningsmetoder för att analysera de nya former av datamaterial som genereras och möjliggörs i och med samhällets digitalisering.

Exempel på forskningsfrågor

  • Vilken roll spelar internet och sociala medier för hur samtidens opinion bildas, för hur åtskillnader mellan grupper etableras och upprätthålls, och för hur rörelser mobiliseras?
  • Hur, och med vilka konsekvenser, kan människor organisera sig och utmana rådande maktstrukturer med hjälp av decentraliserade digitala kommunikationssystem?
  • Hur, och av vem, kontrolleras produktionen och flödena av kunskap och andra värden i nätverkssamhället?
  • Hur uttrycks formell och informell makt online?
  • På vilka sätt vävs online- och offlinebeteenden samman i våra vardagsliv?
  • Hur kan ömsesidigt och jämlikt (menings-)skapande — så kallad 'peer-production' — utmana etablerade och traditionella sociala mönster?
  • Hur kan sociala och deltagande medier förstås i ett historiskt perspektiv?

Forskningsledare

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Medlemmar

Moa Broqvist
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 05
Agnes Liminga
Doktorand
E-post
E-post
Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19
Ragnar Lundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 54
Samuel Merrill
Universitetslektor (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 82
Henrik Sigurdh
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 31
Emma Östin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 64
Moa Eriksson Krutrök
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 13

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning, Sociologiska institutionen

Forskningsprojekt

PastForward: Det politiska användandet av det förflutna i digitala diskurser om nordiska framtider
I demokratiska val har väljarna regelbundet möjlighet att avgöra framtiden för sitt land. De kan välja mellan politiska partier med olika visioner...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
#NeverForget vs. #NeverHappened: Minnet av Förintelsen i sociala medier
Antalet kvarvarande överlevande från Förintelsen minskar samtidigt som undersökningar indikerar att minnet av Förintelsen avtar, särskilt bland yng...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
Artificiell intelligens och socialt minne
En ny tvärvetenskaplig forskningsagenda håller på att växa fram som handlar om kritisk analys av AI-system och deras inverkan på många olika område...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 augusti 2023 till 31 januari 2024
Postdigital propaganda
Projektet "Postdigital Propaganda" utforskar problemet med digital desinformation och dess konsekvenser för demokrati och social sammanhållning. De...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2026
Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder
Den algoritmiskt styrda automatiseringen av våra sociala liv ger upphov till en helt ny dynamik. Det beror på att icke-mänskliga agenter och oli...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Radikaliseringen av Sverigebilden: En undersökning av hur radikala högergrupper i andra länder framställer Sverige på internet
Idéer om Sverige och “svenskhet” har på senare tid fått allt större uppmärksamhet bland högerradikala grupper över hela världen, delvis på grund av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Cyborgpolitik: Artificiella agenter i demokratiska processer online
Artificiella agenter i form av sociala botar spelar en allt viktigare roll för kommunikationen på internet. Botar används alltmer av politiska...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Motståndets algoritmer: Antirasistisk aktivism i datafieringens tidsålder
Även i vår digitala tidsålder, där det ibland har talats om hur sociala medier kan göra samhället mer demokratiskt och jämlikt, är rasism ett stort...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Senast uppdaterad: 2024-02-23