"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mazen Baroudi

M.D, MSc, Doktor i folkhälsa

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag tror att varje individ förtjänar lika tillgång till hälsa, och att hälso- och sjukvården bör anpassas för att tillgodose varje persons unika behov.

Jag är läkare med inriktning på barns och ungdomshälsa och har en doktorsexamen i folkhälsa. För närvarande är jag forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet i Sverige, inriktad på forskning om hälsosystem. Jag är också postdoktor vid institutionen för social välfärd vid Bukkyo University i Japan.

I Sverige leder jag ett projekt som syftar för att överbrygga klyftan mellan ungdomsmottagningar och unga män. Mitt doktorandprojekt, "Leaving the Door Ajar", fokuserade på unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa och skapade ett nytt ramverk för att förstå tillgången till hälso- och sjukvård. Jag var också en del av projekt som utforskade organisationen av sexuell och reproduktiv hälsovård kring mäns behov och villkoren för ungdomsvänliga hälsovårdstjänster i Sverige.

Internationellt leder jag den svenska delen av en aktionsforskning om barns rättigheter under covid-19. Jag är involverad i projekt om: effekterna av beslutsfattande utrymme och social ansvarsskyldighet på det decentraliserade hälsosystemets funktion i Tanzania, rollen av sexualundervisning på sexualitetsbeslut bland ungdomar i Zambia; och hälsoskillnader i stadsdelar när det gäller tillgång till familjeplaneringstjänster i Uganda.

Som en del av nätverket "Emerging Voices for Global Health" är jag engagerad i att forma globala hälsodialoger. Jag är också Managing Editor för The Journal of Community Systems for Health, som främjar rättvisa publikationer med öppen tillgång och kunskapsspridning genom samverkan.

Min professionella resa fokuserar på att förstå och minska ojämlikheter i hälsa och förbättra hälso- och sjukvårdstjänster utifrån användarnas behov. Att som huvudsökande säkra medel från prestigefyllda organisationer som Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), South Africa Sweden University Forum (SASUF) och Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) visar på min kapacitet för kraftfull forskning som täcker olika områden som migrationshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, hälsosystemforskning samt global hälsa.

European Journal of Public Health, Oxford University Press 2023, Vol. 33, (Supplement_2)
Hintermeier, M.; Pernitez-Agan, S.; Lopez, J.; et al.
Journal of Migration and Health, Elsevier 2023, Vol. 7
Baroudi, Mazen; Goicolea, Isabel; Hurtig, Anna-Karin
Sexual Health, CSIRO Publishing 2023, Vol. 20, (1) : 20-34
Mengesha, Zelalem; Hawkey, Alexandra J.; Baroudi, Mazen; et al.
Global Health: Science and Practice (GHSP), Johns Hopkins School Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs 2022, Vol. 10, (5)
Lukyamuzi, Zubair; Nabisere, Ruth Mirembe; Nakalega, Rita; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 15
Teferi, Henok Mulatu; San Sebastian, Miguel; Baroudi, Mazen
Umeå University medical dissertations, 2182
Baroudi, Mazen
BMC Public Health, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Baroudi, Mazen; Goicolea, Isabel; Hurtig, Anna-Karin; et al.
International Journal of Health Policy and Management, Kerman University of Medical Sciences 2022, Vol. 11, (3) : 287-298
Baroudi, Mazen; Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Baroudi, Mazen; Stoor, Jon Petter; Blåhed, Hanna; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Baroudi, Mazen; Hurtig, Anna-Karin; Goicolea, Isabel; et al.
Epidemiologic Methods, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 2
Lukyamuzi, Zubair; Tetui, Moses; Fonseca Rodriguez, Osvaldo; et al.
Epidemiologic Methods, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 2
Birabwa, Catherine; Chemonges, Dennis; Tetui, Moses; et al.
Stockholm: Folkhälsomyndigheten 2020
Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; Baroudi, Mazen; et al.
Stockholm: Folkhälsomyndigheten 2020
Abrahamsson, Klara; Jonzon, Robert
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2020, Vol. 30, (4) : 780-785
Baroudi, Mazen; San Sebastian, Miguel; Hurtig, Anna-Karin; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Baroudi, Mazen; Petersen, Solveig; Namatovu, Fredinah; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (suppl_3) : 343-
Baroudi, Mazen; Waenerlund, Anna-Karin; San Sebastian, Miguel; et al.
Global Health Action, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 10, (1)
Baroudi, Mazen; Waenerlund, Anna-Karin; San Sebastián, Miguel; et al.

Min pedagogiska verksamhet understryker mitt engagemang för lärande. Jag har gått pedagogiska kurser och aktivt deltar i undervisningen i:

  • Epidemiologikurs på masternivå inom folkhälsa. Undervisning om kvantitativ datainsamling, epidemiologiska mått och olika studiedesign.
  • Global folkhälsokurs på masternivå, undervisning om migrationshälsa, konflikt och hälsa, världshälsokartan.
  • Kurs i global hälsa på avancerad nivå för hälso- och sjukvårdspersonal, undervisning om migrationshälsa.
  • Biostatistik och forskningsmetodik på grundnivå inom fysioterapi, idrottsfysiologi och arbetsterapiprogram.

Dessutom håller jag på att utveckla en kurs om vetenskapskommunikation inom global hälsa, där jag betonar vikten av effektiv kunskapskommunikation. Slutligen visar min handledning av olika studentprojekt mitt engagemang för att fostra framtida forskare.