"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Max Hahn

Olov Rolandsson forskargrupp

Forskargrupp Forskningen fokuserar på orsaker till diabetes, dess förekomst och uppkomsten av komplikationer till diabetes.

Forskargruppen bedriver kliniska, experimentella samt epidemiologiska studier med syftet att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar uppkomsten av diabetes, vilka mekanismer som är involverade i sjukdomsförloppet samt hur diabetes påverkar uppkomsten av associerade sjukdomar. Studierna utförs i samarbete med medarbetare inom fakulteten men även med nationella och internationella samarbetspartners.

 

Projekt och samarbeten

 

Autoimmun diabetes 

Vi har genomfört studier avseende autoimmunitetens roll för uppkomsten av hybridform av diabetes, det vill säga en form av diabetes som liknar både typ 1 och och typ 2 diabetes. Studierna har gjorts i samarbete med center inom European Prospective Investigation of Cancer (EPIC) med delstudien InterAct.

I dessa projekt har jag samarbete med forskare från:

  • Karolinska Institutet,
  • University of Cambridge och
  • University of Washington, WA, USA.

Jag har även gjort studier med deltagare från Ghana, i samarbete med forskare från Tyskland. 

Medverkande:

Sofia Carlsson, Karolinska Institutet
Ina Danquah, Heidelberg University och gästforskare vid Umeå universitet.
Christiane S Hampe, University of Washington

Finansiärer:

Umeå universitet, Region Västerbotten, The National Institutes of Health (DK26190), The Medical Research Council (MC_UU_12015/1), European Commission.

Publikationer:

Autoimmunity plays a role in the onset of diabetes after 40 years of age.
Rolandsson O. et al | Länk till publikation

DiabNorr

Olov Rolandsson forskargrupp är ansvarig för ett diabetesregister - DiabNorr - som baseras på deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) och MONICA studien.

DiabNorr kommer inom kort innehålla cirka 9000 personer med diabetes som genom sitt deltagande i VHU och MONICA har lämnat utförliga uppgifter om till exempel livsstil, metabola värden, samt kost. Deltagarna har även donerat blodprov för forskning som finns sparade vid Biobanken i Norr.

Önskar du tillgång till data från DiabNorr, besök EBF:s hemsida: 

DiabNorr

Medverkande:

Anna Möllsten, Umeå universitet 
Stefan Söderberg, Umeå universitet
Björn Tavelin, Umeå universitet
Julia Otten, Umeå universitet

Finansiärer:

Umeå universitet och Region Västerbotten.

Publikationer:

Hur man diagnostiserar och klassificerar diabetes inom primärvården: Lärdomar från diabetesregistret i norra Sverige (DiabNorth)
Scand J Prim Health Care 2012 Jun;30(2):81-7. doi: 10.3109/02813432.2012.675565. | Länk till publikation

Fasting C-peptide at type 2 diabetes diagnosis is an independent risk factor for total and cancer mortality.
Otten J. et al | Länk till publikation

Diabetesneuropati

I samarbete med forskare från Linköpings och Lunds universitet följer vi en kohort från norra länsdelen för att studera vilka faktorer som bidrar till uppkomst av diabetesneuropati, vilka kliniska metoder som kan förbättras vid diagnosen samt hur neurpatin förändras över tid.

Vi kommer under 2024 göra en 20-årsuppföljning av kohorten som har undersökts tidigare 2004 och 2014. 

Medverkande:

Lars Dahlin, Lunds universitet
Niel Lagali, Linköpings universitet
Anna Möllsten, Umeå universitet

Finansiärer:

Vetenskapsrådet, Diabetesfonden, Umeå universitet och Region Västerbotten.

Publikationer:

Association between HbA1c and peripheral neuropathy in a 10-year follow-up study of people with normal glucose tolerance, impaired glucose tolerance and Type 2 diabetes
Peterson M. et al | Länk till publikation

Metformin och mikrobiota (MEMO-studien)

Länk till forskningsprojekt längst ner på denna sida.

SPACE

Är ett nationellt nätverk för allmänmedicinska forskare inom diabetologi. Nätverket omfattar deltagare från de sju medicinska fakulteterna i landet med en blandning av seniora och yngre forskare. Vi har publicerat artiklar avseende förekomsten av diabetes i Sverige samt migrationens betydelse för följdsjukdomar och överlevnad vid typ 2 diabetes. Vi kommer inom kort utföra studier avseende till exempel förändringar över tid av diabetesförekomsten i Sverige, hur nya diabetesläkemedel påverkat den metabola kontrollen och andra observationella studier där vi samkört flera nationella register.

Publikationer:

Prevalence and incidence of diabetes mellitus: a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden.
Jansson S.P.O. et al | Länk till publikation

VIP-CAM

Olov Rolandsson är initiativtagare till ett samarbete med Allmänmedicin vid universitetet i Cambridge och forskare vid vår institution. Syftet är att studera livsstilsfaktorer och dess effekt på till exempel utveckling av diabetes, förändring i riskfaktorer över tid mm. genom att använda det unika material som finns inom Västerbottens hälsoundersökningar (VIP).
Samarbetet har hittills resulterat i ett stort antal publikationer och samarbetet planeras fortsätta över de kommande åren med gemensamma möten och utbyte av yngre forskare. 

Medverkande:

Patrik Wennberg, Umeå universitet
Melony Fortuin-De Smidt, Umeå universitet
Lars Weinehall, Umeå universitet

Simon Griffin, University of Cambridge

Finansiärer:

Umeå universitet och Region Västerbotten.

Publikationer:

Screening for type 2 diabetes: do screen-detected cases fare better?
Feldman A.L. et al | Länk till publikation

 

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin
Leende kvinna i vinterkläder med golden retriever
Hundägare inte friskare än andra vid typ 2-diabetes

Hundägare har inte bättre värden än andra vid typ 2-diabetes, snarare sämre. Det visar ny stor studie.

Friska VR-miljoner till medicinska Umeåforskare

Nästan 65 miljoner kronor till medicinsk forskning vid Umeå universitet från Vetenskapsrådet.

Man som röker cigarett
Unika data om risken för hjärt-kärlsjukdom

Umeå universitet har bidragit till resultat om livsstilsfaktorer, baserat på data om 1,5 miljoner personer.

Senast uppdaterad: 2024-02-23