"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Max Hahn

Olov Rolandsson forskargrupp

Forskargrupp Forskningen fokuserar på orsaker till diabetes, dess förekomst och uppkomsten av komplikationer till diabetes.

Forskargruppen bedriver kliniska, experimentella samt epidemiologiska studier med syftet att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar uppkomsten av diabetes, vilka mekanismer som är involverade i sjukdomsförloppet samt hur diabetes påverkar uppkomsten av associerade sjukdomar. Studierna utförs i samarbete med medarbetare inom fakulteten men även med nationella och internationella samarbetspartners.

 

Projekt och samarbeten

 

Autoimmun diabetes hos vuxna

Vi har genomfört studier avseende autoimmunitetens roll för uppkomsten av hybridform av diabetes, det vill säga en form av diabetes som liknar både typ 1 och och typ 2 diabetes. Studierna har gjorts i samarbete med center inom European Prospective Investigation of Cancer (EPIC) med delstudien InterAct.

I dessa projekt har jag samarbete med forskare från:

  • Karolinska Institutet,
  • Cambridge University och
  • University of Washington, WA, USA.

Jag har även gjort studier med deltagare från Ghana, i samarbete med forskare från Tyskland. 

Medverkande:

Sofia Karlsson, Karolinska Institutet
Ina Dangua, Heidelberg University
Kristian Hampe, University of Washington
Nicholas Wareham, Cambridge University

DiabNorr

Olov Rolandsson forskargrupp är ansvarig för ett diabetesregister - DiabNorr - som baseras på deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) och MONICA studien.

DiabNorr kommer inom kort innehålla cirka 9000 personer med diabetes som genom sitt deltagande i VHU och MONICA har lämnat utförliga uppgifter om tex livsstil, metabola värden, samt kost. Deltagarna har även donerat blodprov för forskning som finns sparade vid Biobanken i Norr.

Hur man diagnostiserar och klassificerar diabetes inom primärvården: Lärdomar från diabetesregistret i norra Sverige (DiabNorth)
Scand J Prim Health Care 2012 Jun;30(2):81-7. doi: 10.3109/02813432.2012.675565. Länk till publikation

Önskar du tillgång till data från DiabNorr, besök EBF:s hemsida: 

DiabNorr

Medverkande:

Anna Möllsten, Umeå universitet
Stefan Söderberg, Umeå universitet
Björn Tavelin, Umeå universitet

Diabetes och demens - aktivt projekt, egen projektsida???

Det är väl känt att personer med typ 2 diabetes har ökad risk för utveckling av demens. I en grupp bestående av forskare vid vår fakultet samt forskare från Göteborgs universitet har vi genomfört ett antal experimentella studier som rönt stor uppmärksamhet. Vi följer upp dessa experiment med analyser av faktorer som potentiellt kan förmedla effekten av typ 2 diabetes på kognitionen. 

Medverkande:

Tommy Olsson, Umeå universitet
Anna Möllsten, Umeå universitet
Lars Nyberg, Umeå universitet
Frida Bergman, Umeå universitet
Per Liv, Umeå universitet
Andreas Tornevi, Umeå universitet

Mats Martinell, Uppsala universitet
Kaj Blennow, Sahlgrenska akademien
Henrik Zetterberg, Sahlgrenska akademien

Diabetesneuropati

I samarbete med forskare från Linköpings och Lunds universitet följer vi en kohort från norra länsdelen för att studera vilka faktorer som bidrar till uppkomst av diabetesneuropati, vilka kliniska metoder som kan förbättras vid diagnosen samt hur neurpatin förändras över tid.

Vi kommer under 2024 göra en 20-årsuppföljning av kohorten som har undersökts tidigare 2004 och 2014. 

Medverkande:

Lars Dahlin, Lunds universitet
Niel Lagali, Linköpings universitet

Metformin och mikrobiota (MEMO-studien)

Länk till forskningsprojekt längst ner på denna sida.

SPACE

Är ett nationellt nätverk för allmänmedicinska forskare inom diabetologi. Nätverket omfattar deltagare från de sju medicinska fakulteterna i landet med en blandning av seniora och yngre forskare. Vi har publicerat artiklar avseende förekomsten av diabetes i Sverige samt migrationens betydelse för följdsjukdomar och överlevnad vid typ 2 diabetes. Vi kommer inom kort utföra studier avseende tex förändringar över tid av diabetesförekomsten i Sverige, hur nya diabetesläkemedel påverkat den metabola kontrollen och andra observationella studier där vi samkört flera nationella register.

VIP-CAM

Olov Rolandsson är initiativtagare till ett samarbete med Allmänmedicin vid universitetet i Cambridge och forskare vid vår institution. Syftet är att studera livsstilsfaktorer och dess effekt på till exempel utveckling av diabetes, förändring i riskfaktorer över tid mm. genom att använda det unika material som finns inom Västerbottens hälsoundersökningar (VIP).
Samarbetet har hittills resulterat i ett stort antal publikationer och samarbetet planeras fortsätta över de kommande åren med gemensamma möten och utbyte av yngre forskare. 

Medverkande:

Patrik Wennberg, Umeå universitet
Melony Fortuin-De Smidt, Umeå universitet
Lars Weinehall, Umeå universitet

Simon Griffin, Cambridge University

 
Senast uppdaterad: 2023-03-27