"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anställda medarbetare

Alana Vincent
Telefon
090-786 56 74

Universitetslektor i religionsvetenskap. Judendom, dialog mellan religioner, religion och litteratur.

Anna Pya Sjödin
Telefon
090-786 74 35
Daniel Lindmark
Telefon
090-786 62 50

Professor i kyrkohistoria samt professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Elisabeth Raddock
Telefon
090-786 69 72

Jag är universitetslektor i religionshistoria och sedan 2018 studierektor. 

Jacob Astudillo
Telefon
090-786 63 13

Doktorand i systematisk teologi.

Johan Eriksson
Telefon
090-786 74 28

Jag undersöker nedstängningar av religiösa friskolor som anklagas för att vara radikaliserande och/eller icke-demokratiska. 

Karin Neutel
Telefon
090-786 69 85
Leif Svensson
Telefon
090-786 56 69
Lina Sohlén
Telefon
090-786 89 05

Doktorand i religionsvetenskap med fokus på diakoni och digitaliseringsprocesser.

Linda Joelsson
Marie Rosenius
Telefon
090-786 63 89

Jag är docent i praktisk teologi med inriktning ecklesiologi.

Mats Wahlberg
Telefon
090-786 90 56

Jag är docent i systematisk teologi. Min forskning är huvudsakligen inriktad mot filosofisk teologi och fundamentalteologi, men jag intresserar mig även för klassiska dogmatiska ämnen.

Mattias Dahlkvist
Telefon
090-786 98 91
Mikael Lundmark
Telefon
090-786 70 63
Mikael Winninge

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Niclas Lindström
Telefon
090-786 97 83
Olle Sundström
Telefon
090-786 76 27
Stefan Gelfgren
Telefon
090-786 50 87
Thomas Girmalm
Telefon
090-786 78 21
Tomas Lindgren
Telefon
090-786 95 64

Professor i religionspsykologi och ämnesföreträdare för religionsvetenskap. 

Tova Olsson
Telefon
090-786 89 17

Doktorand i religionsvetenskap. Forskar på genuskonstruktion i samtida, europeisk tantra.