Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kansliet för medicin

Anställda medarbetare

Carina Wallmark, controller

Samordnar och upprättar underlag till budget, prognos och bokslut för fakulteten. Lednings-, kansli- och institutionsstöd i ekonomiska frågor. Finansiering av läraranställningar.

Hanna Nilsson, personalsekreterare

Lednings- och prefektstöd i personalfrågor. Handläggare i Bemanningsplaneringsnämnden

Karin Norberg, studieadministratör

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Madeleine Persson, samordnare, fakultet

Handläggare ADN och ADNs arbetsutskott. Handlägger bisysslor, prefektkontrakt och anställning som adjungerad lektor och professor.

Olle Nygren, miljösamordnare

Min främsta uppgift är att vara stöd till de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter.