"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kansliet för medicin

Anställda medarbetare

Ann Sörlin
Telefon
090-786 92 38

Lektor i Fysioterapi

Fakultetsgemensam studierektor för utbildning på forskarnivå 

Anna Fahlgren
Telefon
090-786 96 87
Anna Kristofersson
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk medicin 1, termin 6

Anna Lundberg
Telefon
090-786 92 88
Anna Olson
Telefon
090-786 53 35
Carina Wallmark

Samordnar och upprättar underlag till budget, prognos och bokslut för fakulteten. Lednings-, kansli- och institutionsstöd i ekonomiska frågor. Finansiering av läraranställningar.

Cecilia Elofsson

Jag arbetar med forskningshandläggning (FON), ledningsstöd och introduktion av nyanställd administrativ personal. Jag är för tillfället även handläggare i fakultetens informationskommitté.

Claes Björnberg

Forskningskommunikatör. 

Elin Enqvist
Telefon
090-786 67 70

Områdeschef inom Området för läkarutbildning, Kansliet för Medicin.

Frida Ericson
Telefon
090-786 88 88
Gunilla Mårald
Telefon
090-786 71 78
Henna Harinen

Kvalitetsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Likavillkorshandläggare på fakulteten.

Jenny Bagglund
Telefon
090-786 54 17
Karin Jansson
Telefon
090-786 65 90

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 5 termin 11

Kristina Dahl Harr
Telefon
090-786 58 42
Kristina Lejon

Professor i Immunologi

Prodekan Medicinska fakulteten

Lena Åminne
Telefon
090-786 68 06

Jag arbetar med extern och intern webb, event samt utbildningskommunikation och studentrekrytering vid Medicinska fakulteten.

Lilja Persson

Studieadministratör, läkarutbildningen. Studieort Östersund

Lina Häggkvist
Telefon
090-786 79 07

Studieadministratör Läkarprogrammet Klinisk kurs 2 termin 7

Linda Wahlqvist
Linnéa Fagertun
Telefon
090-786 55 95
Lisa Berg
Telefon
090-786 64 46
Madeleine Lindmark
Telefon
090-786 55 88

Fakultetssamordnare vid Kansliet för medicin. Handläggare för Anställnings- och docenturnämnden. 

Mari-Helen Kula
Telefon
090-786 55 66
Markus Lundmark
Telefon
090-786 54 54
Nina Häggström
Telefon
090-786 80 73
Nina Nilsson

Studieadministratör, läkarutbildningen. Studieort Sunderbyn

Nina Ohlson
Telefon
090-786 54 94
Ola Nilsson

Kommunikatör med huvudsaklig inriktning mot forskning vid Medicinska fakulteten.

Olov Olsson
Telefon
090-786 56 38
Oskar Sandström
Telefon
090-786 61 60
Patrik Danielson
Telefon
090-786 58 93

Professor i anatomi

Överläkare i ögonsjukdomar

Dekan för Medicinska fakulteten

Peter Forsgren
Telefon
090-786 53 39
Petra Norqvist
Tomas Jacobsson
Telefon
090-786 91 95
Wasif Ali

Jag arbetar som samordnare med diverse forskningsfrågor vid Medicinska fakulteten.

Ylwa Wirtala
Telefon
090-786 54 20
Åsa Audulv
Telefon
090-786 55 42

Jag är sjuksköterska, lärare och docent i omvårdnad. Mitt forskningsområde är egenvård för personer med långvarig sjukdom samt utveckling av mätinstrument och stödverktyg för egenvård.