"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Petra Ryden

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Jag är också biträdande prefekt med ansvar för utbildning samt studierektor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap Roll: Biträdande prefekt, Katalogansvarig, Studierektor, Ställföreträdande prefekt
Plats

Vad jag gör på kost- och måltidsvetenskap

Jag är biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning (program och kurser på grund- och avancerad nivå) samt studierektor tillsammans med Björn Norén. Utöver detta leder jag ett forskningsprojekt Dietist på distans (DiOn), handleder en doktorand samt undervisar på vissa av institutionens kurser.

Forskning

Min forskning är för närvarande fokuserad på hur ny teknik kan användas av dietister för att t.ex. tillgängliggöra kostbehandling. Forskningsprojektet jag leder syftar till att undersöka effekten av internetbaserad dietistbehandling på patienter, dietister, och samhälle. Jag har också ett intresse av faktorer som påverkar våra matvanor i hälsosam riktning, där jag i tidigare studier framförallt undersökt hur livsmedelspriser påverkar våra matval. Jag är också nyfiken på studenters upplevelser av studentaktiva undervisningsformer.

Forskarhandledning

Jag är huvudhandledare för en doktorand, Sarah Persson, som genomför sitt avhandlingsarbete inom forskningsprojektet Dietist på distans (DiOn).

Undervisning

Sedan många år är jag kursansvarig för Kost vid graviditet och amning, en nätbaserad kurs på avancerad nivå. Jag undervisar också inom kost och folkhälsa och vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder. Utöver det handleder och examinerar jag uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Prata gärna med mig om:

Kostbehandling via videosamtal, alla möjliga frågor rörande våra kurser och utbildningar

Bakgrund

Jag är legitimerad dietist och har tidigare arbetat som kommundietist. Jag började på institutionen som doktorand 2002 och disputerade 2012 med avhandlingen Toward an understanding of the barriers to and facilitators of dietary change. Under min forskarutbildning fick jag tre barn.

Sedan år 2019 ingår jag i institutionens ledningsgrupp.

Jag har ett personligt intresse av digital teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Detta har under åren gjort att jag har ett stort engagemang i hur teknik kan användas i vår vardag, med särskilt intresse för hur den kan förbättra undervisningen för både studenter och lärare. För detta tilldelades jag Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris år 2018.

Jag har under alla år på institutionen undervisat i varierande omfattning. Jag har undervisat på institutionens samtliga utbildningsprogram och på många olika kurser

Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 43, (3) : 225-240
Einarsson, Sandra; Johansson, Anna; Kautto, Ethel; et al.
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas Riksförbund 2018, Vol. 27, (6) : 34-36
Rydén, Petra; Persson, Sarah
The 42nd conferens of International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Valencia, Italy, October 26-29, 2016
Jelleryd, Elisabeth; Örtqvist, E.; Jansson, A.; et al.
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
Barnläkaren, Stockholm: Svenska barnläkarföreningen, karolinska sjukhuset 2012, Vol. 5 : 8-11
Larsson, Christel; Burgård Konde, Åsa; Ryden, Petra
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2011, Vol. 14, (9) : 1680-1692
Rydén, Petra; Hagfors, Linda
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley 2011, Vol. 25, (3) : 583-590
Rydén, Petra; Mattsson Sydner, Ylva
International Journal of Consumer Studies, Vol. 32, (2) : 138-146
Ryden, Petra; Mattsson Sydner, Ylva; Hagfors, Linda
8th Nordic Nutrition Conference: Public Health Nutrition
Ryden, Petra; Sköldstam, Lars; Johansson, Gunnar
Publicerad: 19 jan, 2021
Publicerad: 13 nov, 2018