"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Simone Scarpa

Jag är universitetslektor och docent i socialt arbete och min forskning omfattar olika områden, inklusive bostadssegregation och missbruk.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt namn är Simone Scarpa och jag har varit verksam som lektor vid Institutionen för Socialt Arbete sedan 2019. Jag blev docent år 2022.

Jag har en doktorsexamen i Europeiska Urbana och Lokala Studier från Milano Bicocca Universitet (Italien), som jag erhöll år 2008, samt en annan doktorsexamen i socialt arbete från Linnéuniversitetet i Växjö, som jag erhöll år 2015. Tidigare har jag arbetat som forskare vid Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet, som forskare vid Institutet för Bostads- och Urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och som lektor vid Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet.

Mina tre huvudsakliga forskningsområden är:

  1. Institutionella faktorer som bidrar till bostadssegregation längs socioekonomiska och etniska linjer, med särskilt fokus på bostadspolitikens roll för uppkomsten och upprätthållandet av bostadssegregation.
  2. Livsförloppen hos personer med missbruksproblematik och hur deras situation påverkas av hälsorelaterade risker, användning av stöd- och behandlingstjänster samt sysselsättning på arbetsmarknaden.
  3. Utvecklingen av socialpolitiken i Sverige under tider av åtstramningspolitik, med särskilt fokus på omfördelning av makt mellan centrala och lokala nivåer inom välfärdsstaten och även migrationspolitik.

Jag har omfattande erfarenhet av undervisning inom socionomprogrammet, där jag undervisar i olika kurser och moment. Dessutom handleder jag socionomstudenter i deras examensarbeten.

Journal of Substance Use and Addiction Treatment
Lindner, Stephan R.; Scarpa, Simone; McCarty, Dennis; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Scarpa, Simone; Grahn, Robert; Lundgren, Lena
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 100, (5) : 655-665
Scarpa, Simone; Grahn, Robert; Nyström, Siv; et al.
Sociologia del Lavoro, Milan: Edizioni Franco Angeli 2021, Vol. 159, (1) : 152-171
Scarpa, Simone
The Oxford handbook of the welfare state, London: Oxford University Press 2021 : 380-396
Scarpa, Simone; Castles, Stephen; Schierup, Carl-Ulrik
Briefs on Methodological, Ethical and Epistemological Issues, 10
Scarpa, Simone
Inequalities and migration: challenges for the Swedish welfare state, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 31-52
Scarpa, Simone; Schierup, Carl-Ulrik; Dahlstedt, Magnus
Social Inclusion, Lisbon: Cogitatio Press 2018, Vol. 6, (1) : 199-207
Scarpa, Simone; Schierup, Carl-Ulrik
Nation i ombildning: essäer om 2000-talets Sverige, Stockholm: Boréa Bokförlag 2018 : 31-77
Schierup, Carl-Ulrik; Scarpa, Simone
Migración y Desarollo, Zacatezas: Red Internacional de MIgracion y Desarrollo 2018, Vol. 16, (31) : 71-104
Schierup, Carl-Ulrik; Scarpa, Simone
Reimagineering the Nation: essays on twenty-first-century Sweden, Bern; Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2017 : 41-83
Schierup, Carl-Ulrik; Scarpa, Simone
Urban geography, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 37, (7) : 963-984
Scarpa, Simone
European Urban and Regional Studies, Sage Publications 2016, Vol. 23, (4) : 862-877
Scarpa, Simone
Combating poverty in local welfare systems, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016 : 29-51
Scarpa, Simone
The European social model adrift: Europe, social cohesion and the economic crisis, Routledge 2015 : 107-126
Scarpa, Simone
Urban Studies, Sage Publications 2015, Vol. 52, (5) : 906-922
Scarpa, Simone
Linnaeus University Dissertations, 201/2015
Scarpa, Simone
Sociologica: International Journal for Sociological Debate, Bologna: Societa Editrice Il Mulino 2015, Vol. 2 : 1-23
Scarpa, Simone
Changing social risks and social policy responses in the Nordic welfare state, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2013 : 25-49
Harsløf, Ivan; Scarpa, Simone; Andersem, Synøve Nygaard
Changing social risks and social policy responses in the Nordic welfare states, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2013 : 220-244
Scarpa, Simone
Hela staden: Socialt hållbarhet eller desintegration?, Umeå: Boréa Bokförlag 2011 : 55-75
Scarpa, Simone
Welfare e promozione delle capacità, Bologna (Italien): Societa Editrice Il Mulino 2011 : 143-166
Scarpa, Simone
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford University Press 2009, Vol. 2, (1) : 67-84
Scarpa, Simone
Emerging systems of work and welfare, Brussels: Peter Lang Publishing Group 2009 : 195-217
Scarpa, Simone
Bruxelles: European Parliament 2008
Crepaldi, Chiara; Barbera, Marzia; Ravelli, Fabio
Bruxelles: European Parliament 2008
Crepaldi, Chiara; Boccagni, Paolo; Barbera, Marzia; et al.
Stato e Mercato, Bologna (Italien): Societa Editrice Il Mulino 2006, (3) : 473-508
Scarpa, Simone