"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mai Trang Vu

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2017 vid Umeå universitet, Institutionen för språkstudier och Forskarskolan i Utbildningsvetenskap, med en avhandling i Sociology of Education. Avhandlingen, Logics and Politics of Professionalism: The case of university English language teachers in Vietnam, handlar om att förstå dynamiken mellan professionalism för engelska lärare (i högre utbildning), lärarkunskap, och högre utbildningspolitik och praxis.

Sedan dess har jag också arbetat med andra områden: kritisk pedagogik, inkluderande utbildning, genus, och internationalisering.
 
Forskningsintressen: lärarprofession, lärares professionalism, lärarkompetens, lärares autonomi, kritisk pedagogik, det flerspråkiga klassrummet, policyer för utbildning.
 
Akademiska examina:

Fil.dr. (2017): Institutionen för språkstudier och Forskarskolan i Utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Sverige

Masterexamen (2004): School of English och School of Education, University of Nottingham, Storbritannien Distinction

Kandidatexamen (2001): College of Foreign Languages, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam First class honours

Granskare/medlem i redaktionell granskningsnämnd för flera internationella tidskrifter inom området

National Geographic Explorer

 

International perspectives on critical English language teacher education: theory and practice, London; New York: Bloomsbury Academic 2024 : 195-200
Vu, Mai Trang
Pedagogy, Culture & Society, Routledge 2023, Vol. 31, (3) : 477-497
Vu, Mai Trang; Pham, Thi Thanh Thuy
RELC Journal A Journal of Language Teaching and Research in Southeast Asia, Sage Publications 2021, Vol. 52, (3) : 574-587
Vu, Mai Trang
Quality in Higher Education, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 25, (3) : 324-339
Vu, Mai Trang
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, Vol. 11, (1)
Vu, Mai Trang; Olsson, Magnus
European Educational Research Association (EERA) 2019
Vu, Mai Trang; Sandström, Karyn
English language teacher preparation in Asia: policy, research and practice, London: Routledge 2018 : 261-277
Vu, Mai Trang
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 54-55
Bindler, Annika; Vu, Mai Trang; Olsson, Magnus
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 73
Vu, Mai Trang
‘Teacher Education from a Global Perspective’, Teacher Education Policy in Europe (TEPE) network, University of Malta, 19-21 May 2016
Vu, Mai Trang
European Educational Research Association (EERA): 2016
Vu, Mai Trang
Critical inquiry In Language Studies, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 13, (2) : 132-156
Vu, Mai Trang
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Department of Language Studies, Umeå University 2015 : 43-60
Deutschmann, Mats; Vu, Mai Trang
Transitions in Teacher Education and Professional Identities, Brussels, Belgium: ATEE - Association for Teacher Education in Europe 2015 : 483-492
Vu, Mai Trang
The Journal of Asia TEFL, Asia TEFL org. 2014, Vol. 11, (4) : 89-108
Vu, Mai Trang; Pham, Thi Thanh Thuy
British Council “Teacher Competency Frameworks: Developing Excellence in Teaching” Conference, Kuala Lumpur, February 26–27, 2013
Vu, Mai Trang; O'Rourke, John
The Teacher Trainer Journal, Vol. 26, (2) : 7-8
Vu, Mai Trang
New Directions: assessment and evaluation: a collection of papers, London: British Council 2011 : 121-128
Vu, Mai Trang

Lärarutbildning – engelska 

Meriterad lärare, Umeå universitet

Pågående Lärarutbildning projekt: Teacher mobility and English Language Teacher Education Internationalisation (Mai Trang Vu, John Vincent Baker, Umeå University & Emina Jelešković, International University of Sarajevo). Projektet stöds av Lärarhögskolan och Institutionen för språkstudier.

Projekt i urval:

.      Council of Europe ECML "Developing competences for democratic culture for young learners through language education". Project member

.      Council of Europe ECML "Building blocks for planning language-sensitive teacher education". Associate partner/Nominated representative (Sweden)

·      EU Project "All means All" on Inclusive Education. Book chapter Co-author

.      Umeå University, Umeå University Library. Project "PhD Support" - A project to support PhD students at Umeå University with Academic Literacies and scientific communication, 2017-2018. Project initiator/designer/co-developer 

·      Vietnam Ministry of Education (with Pearson). English Textbooks for Lower Secondary Education (Grades 6-9), New series, 2011-2015. Textbook series Co-author

.     US Department of State, US Government International Visitor Leadership Program (IVLP), 2012. Nominated representative (Vietnam)

·      Vietnam Ministry of Education. Vietnam English Language Teacher Competency Framework, 2009-2012. Project member

.      National Geographic Learning | Cengage Learning. 'Our World' textbook series, 2012. International Textbook reviewer

·      Vietnam Ministry of Education. National Curriculum Framework for Secondary English Teacher Education, 2011-2012. Project member

·      British Council. Young Learners English Teaching, Training-of-Trainers (ToT). East Asia. 2009-2012. Project member/Teacher Trainer

·      Temasek Foundation & National University of Singapore. Teacher Education Materials development, ASEAN countries, 2009-2010. Project member/Policy leader (Vietnam)

Publicerad: 07 okt, 2022