"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mai Trang Vu

Mai Trang Vu

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2017 vid Umeå universitet, Institutionen för språkstudier och Forskarskolan i Utbildningsvetenskap, med en avhandling i Sociology of Education. Avhandlingen, Logics and Politics of Professionalism: The case of university English language teachers in Vietnam, handlar om att förstå dynamiken mellan professionalism för engelska lärare (i högre utbildning), lärarkunskap, och högre utbildningspolitik och praxis.

Sedan dess har jag också arbetat med andra områden: kritisk pedagogik, inkluderande utbildning, genus, och internationalisering.
 
Forskningsintressen: lärares professionalism, lärarprofessionell utveckling, lärares autonomi, kritisk pedagogik, det flerspråkiga klassrummet, policyer för utbildning, engelska som andraspråk.
 
Akademiska examina:
Fil.dr. (2017): Institutionen för språkstudier och Forskarskolan i Utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Sverige
Masterexamen (2004): School of English och School of Education, University of Nottingham, Storbritannien
Kandidatexamen (2001): College of Foreign Languages, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
 
Granskare/medlem i redaktionell granskningsnämnd för flera internationella tidskrifter inom området.

 

RELC Journal A Journal of Language Teaching and Research in Southeast Asia, Sage Publications 2021, Vol. 52, (3) : 574-587
Vu, Mai Trang
Pedagogy, Culture & Society
Vu, Mai Trang; Pham, Thi Thanh Thuy
Quality in Higher Education, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 25, (3) : 324-339
Vu, Mai Trang
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, Vol. 11, (1)
Vu, Mai Trang; Olsson, Magnus
European Educational Research Association (EERA) 2019
Vu, Mai Trang; Sandström, Karyn
English language teacher preparation in Asia: policy, research and practice, London: Routledge 2018 : 261-277
Vu, Mai Trang
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 54-55
Bindler, Annika; Vu, Mai Trang; Olsson, Magnus
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 73
Vu, Mai Trang
‘Teacher Education from a Global Perspective’, Teacher Education Policy in Europe (TEPE) network, University of Malta, 19-21 May 2016
Vu, Mai Trang
Critical inquiry In Language Studies, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 13, (2) : 132-156
Vu, Mai Trang
European Educational Research Association (EERA): 2016
Vu, Mai Trang
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Department of Language Studies, Umeå University 2015 : 43-60
Deutschmann, Mats; Vu, Mai Trang
Transitions in Teacher Education and Professional Identities, Brussels, Belgium: ATEE - Association for Teacher Education in Europe 2015 : 483-492
Vu, Mai Trang
The Journal of Asia TEFL, Asia TEFL org. 2014, Vol. 11, (4) : 89-108
Vu, Mai Trang; Pham, Thi Thanh Thuy
British Council “Teacher Competency Frameworks: Developing Excellence in Teaching” Conference, Kuala Lumpur, February 26–27, 2013
Vu, Mai Trang; O'Rourke, John
The Teacher Trainer Journal, Vol. 26, (2) : 7-8
Vu, Mai Trang
New Directions: assessment and evaluation: a collection of papers, London: British Council 2011 : 121-128
Vu, Mai Trang

Lärarutbildning – engelska 

Meriterad lärare, Umeå universitet, utnämndes ht 2022

Publicerad: 07 okt, 2022