Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Samhällsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet vill bidra till en socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Våra forskningsmiljöer har i allt högre grad attraherat externa forskningsanslag i konkurrens under de senaste åren. Det visar att fakultetens forskare håller hög nationell och internationell klass.

Publikationer

DIVA-publikationer vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Forskningsområden

Forskningsområden/profiler vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Samhällsvetenskaplig forskning bidrar också till en helhetsförståelse av det samhälle där tekniska, naturvetenskapliga och medicinska forskningsresultat ska användas. Forskningen har därför en dubbel roll, dels fördjupar den kunskapen om samhället och dess förändringsprocesser, dels sammanbinder den kunskap från andra vetenskapsområden.

Fakultetens forskning har en vetenskaplig bredd där resultaten både är internationellt relevanta för forskarsamhället, och dessutom bidrar till att föra över kunskap till det svenska samhället utanför akademin.

Samhällsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet är också framgångsrik i en rad avseenden. Utvärderingar av olika forskningsmiljöer har visat att det inom flera områden finns hög internationell kvalitet.

I Umeå universitets satsning på framstående enskilda forskare har också fakulteten hävdat sig väl. Ett annat tecken på forskningens kvalitet är att den externa forskningsfinansieringen ökat under de senaste åren. Detta tyder på att fakultetens forskare i många fall håller hög nationell och internationell klass.

Forskningen bedrivs på våra institutioner och enheter.

Forskarutbildning

Vill du veta mer om vår forskarutbildning?