Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: statsvetenskap
1 november 2018 till 3 december 2021
Forskningsprojekt
Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Varianter av fred
Forskningsämne: statsvetenskap, freds- och konfliktstudier
1 januari 2017 till 31 december 2024
Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsämne: statsvetenskap
30 november 2016 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsämne: juridik, statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Forskningsämne: freds- och konfliktstudier, genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsämne: statsvetenskap
1 maj 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Förvärrar konflikter eller banar väg för fred? Vapenvilors roll och betydelse i relation till fredsprocesser och fredsavtal
Forskningsämne: freds- och konfliktstudier
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Forskningsämne: statsvetenskap, naturresursforskning
3 september 2014 till 1 september 2016
Forskningsprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsämne: statsvetenskap
22 augusti 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet
Forskningsämne: miljövetenskap, statsvetenskap, naturresursforskning
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: statsvetenskap
4 november 2013 till 1 januari 2016
Forskningsprojekt
Future Forests
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria, sociologi, statsvetenskap, ekologi, naturresursforskning
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsämne: statsvetenskap
1 juni 2012 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Forskningsämne: statsvetenskap, kulturgeografi, nationalekonomi
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsämne: statsvetenskap
1 februari 2008 till 31 januari 2012
Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt