Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 november 2018 till 3 december 2021
Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Varianter av fred
1 januari 2017 till 31 december 2024
Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsämne: Statsvetenskap
30 november 2016 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 maj 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
3 september 2014 till 1 september 2016
Forskningsprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsämne: Statsvetenskap
22 augusti 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: Statsvetenskap
4 november 2013 till 1 januari 2016
Forskningsprojekt
Future Forests
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 juni 2012 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 februari 2008 till 31 januari 2012
Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Lokala naturvårdssatsningen - fem utvärderingar under tio år
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2017
Forskningsprojekt