"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FAQ/Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från er studenter.

Vilka regler gäller för senare del av program?

Det är inte längre möjligt att ansöka till senare del av program vid institutionen för omvårdnad.

Du som har studieavbrott från något av våra program och önskar återuppta dina studier skall ansöka via blanketten Anmälan om kursplats – återupptagande av studier.

Jag går en utbildning vid ett annat lärosäte men vill byta till Umeå universitet, institutionen för omvårdnad, hur gör jag?

Det är inte längre möjligt att ansöka till senare del av program vid institutionen för omvårdnad.
Du måste söka till termin 1.
Blir du antagen måste du snarast kontakta institutionens studievägledare angående ev. tillgodoräknande och möjlighet till inplacering i senare termin.

Jag vill byta studieort (sjuksköterskeprogrammet) inom Umeå universitet, institutionen för omvårdnad, hur gör jag?

Du måste söka till termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet vid den studieort du önskar byta till. Ansökan sker via antagning.se, senast 15.e april inför kommande hösttermin eller 15.e oktober inför kommande vårtermin.
Blir du antagen måste du snarast kontakta institutionens studievägledare angående ev. tillgodoräknande och möjlighet till inplacering i senare termin.

Jag är antagen till program eller kurs, var hittar jag mitt välkomstbrev?

Har du blivit antagen vid urvalsomgång 1 eller 2 får du ett antagningsbesked till den mail- alternativt bostadsadress du angivit när du gjorde din ansökan. Av antagningsbeskedet framgår var du kan hitta ditt välkomstbrev. Kommer du in som reserv skickar institutionen information till dig i samband med antagning.

Jag är antagen till ett program, måste jag anmäla mig till var och en av kurserna på nästa termin?

Om du läser på ett program blir du gruppanmäld till obligatoriska kurser kommande termin.
Om däremot valbara kurser ingår i ditt program måste du själv anmäla dig till dem enligt de instruktioner du får av institutionen.

OBS! Oavsett hur du är anmäld måste du tacka ja till samtliga kurser för att behålla din plats! Det gör du när du får ditt antagningsbesked för kommande termin.

Jag ser att utbildningen på avancerad nivå är öppen för sen anmälan. Hur stor chans har jag att komma in?

Sen anmälan innebär att du har skickat in din anmälan efter anmälningstidens utgång. De reserver som har skickat in sin anmälan i tid kommer före den som har skickat in en sen anmälan. Chansen att antas på ett program eller kurs är beroende av vilken utbildning du sökt och hur många tidigare antagna studenter som väljer att inte påbörja sina studier.

Jag är röntgensjuksköterska och vill vidareutbilda mig till specialistsjuksköterska. Är jag behörig?

Nej. Sök information om behörighet till respektive specialistsjuksköterskeprogram på utbildningssidorna.

Hur hittar jag en bostad?

Du hittar bra information på Hitta hem.

Hur hittar man till Biologihuset Campus Umeå/Campus Örnsköldsvik/Campus Skellefteå?

Campus Skellefteå.
Campus Umeå Biologihuset studentexpeditionen.
Campus Örnsköldsvik.

Har du frågor om examen?

Information om examen.

Jag har läst några terminer, är jag undersköterska?

Du har ingen formell utbildning till undersköterska efter att ha läst några terminer på sjuksköterskeprogrammet. Det förekommer dock att man kan få ett vikariat/anställning som undersköterska med tillhörande lön. Det är arbetsgivaren som bestämmer det.

Jag är undersköterska, blir det lättare för mig att bli antagen på sjuksköterskeprogrammet?

Att vara utbildad till undersköterska ger inte förtur till sjuksköterskeprogrammet. Blir man antagen kan det förstås vara värdefullt att ha erfarenhet av arbete inom vården.

Var hittar jag antagningsstatistik?

Information om antagningsstatistik.

Jag har sökt en distansutbildning på avancerad nivå, hur ofta och hur många obligatoriska träffar är det?

Våra avancerade distansutbildningar är huvudsakligen nätbaserade men vissa träffar sker på kursorten. Det är några sammankomster per termin. Besök programsidan på utbildningssidorna för att veta mer.

Jag har en gammal sjuksköterskeutbildning, hur blir jag behörig till specialistutbildning?

Har man en äldre sjuksköterskeutbildning kan man behöva komplettera. Ta kontakt med studievägledarna för mer information.

Jag har svenska som andra språk, kan jag få förlängd skrivtid?

Svenska som andraspråk är inte ett särskilt skäl för att få förlängd skrivtid på tentamen eller inlämningsuppgifter. Vi hänvisar till Drop-in och föreläsningar för studenter.

Kan man läsa sjuksköterskeprogrammet på halvfart?

I dag finns inte möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet på halvfart.

Om jag vill tillgodoräkna mig tidigare studier, hur gör jag?

Här hittar du information om tillgodoräknande.

Jag är antagen men har inte möjlighet att börja. Kan jag behålla min plats till nästa år?

Information om möjlighet att skjuta upp studierna finns på studera.nu.
Själva ansökan om att skjuta upp studierna görs dock vid Umeå universitet, se ansökan om anstånd.

Språkkrav avancerad nivå

De krav på kunskaper i svenska och engelska som ställs i de särskilda behörighetskraven för antagning till våra kurser och program motsvarar de språkkunskaper som ligger i den grundläggande behörigheten som gäller för antagning till grundnivå. Vi medger undantag om vi kan bedöma att det finns motsvarande/tillräckliga kunskaper, t.ex. om man har läst sin behörighetsgivande högskoleutbildning vid svenskt lärosäte.

Jag har en magisterutbildning i omvårdnad men vill bygga på den till en masterutbildning, hur mycket till behöver jag läsa?

Det är kraven för examen som styr. Börja med att titta på examensbeskrivningen för den examen som du vill läsa mot, medicine magisterexamen eller medicine masterexamen med omvårdnad som huvudområde.

I korthet kan man summera kraven som följer:

Magisterexamen,60hp

  • Avslutade kurser om 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå
  • Av kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp vara inom huvudområdet (omvårdnad), varav minst 15 hp examensarbete

Masterexamen, 120 hp

  • Avslutade kurser om 120 hp, varav minst 90 hp på avancerad nivå
  • Av kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp vara inom huvudområdet (omvårdnad), varav minst 30 (alt. 15+15) hp examensarbete

Därtill ställs för magister- eller masterexamen krav på tidigare avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Kurser från den behörighetsgivande examen kan normalt inte ingå. Undantag framgår av lokal examensordning.

Börja med att räkna ihop de ev. avslutade kurser som du redan har och som du vill ska ingå i examen. Hur många poäng har du inom huvudområdet omvårdnad och på vilken nivå? Hur många poäng har du av kurser som inte räknas till huvudområdet och på vilken nivå? Vad fattas för att nå ditt mål?

Den sammanlagda poängsumman som krävs för examen får enbart grundas på kurser som innehållsmässigt inte överlappar varandra. Kursers nivå och huvudområdestillhörighet kan man normalt utläsa av kursplanen för aktuell kurs. Om det är en kurs som lästs före 1 juli 2007 eller vid ett annat lärosäte, så att det inte är självklart vilken nivå eller vilket huvudområde kursen kan räknas så kan man behöva få det prövat.

Med summeringen som utgångspunkt blir det lättare att se vad du minst måste läsa till för att uppnå fordringarna för examen. Metodkurser kan t.ex. fordras för att uppfylla behörighetskraven för antagning till självständigt arbete/examensarbete. Vilka kurser därutöver som ska läsas handlar förstås inte bara om kraven för examen utan också om vad man har intresse av att fördjupa sig i.

Vad kostar det att studera?

Här hittar du mer information om studieavgifter.

Hur räknas YLE/yrkeslivserfarenhet?

Till specialistsjuksköterskeprogrammen, liksom till vissa kurser på avancerad nivå, ingår i behörighetskraven att man ska ha yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid.
Yrkesverksamheten som sjuksköterska ska styrkas med arbetsintyg.

Hur många fysiska träffar är det i distansutbildningen Sjuksköterskeprogrammet på grundnivå?

Läs om fysiska träffar. 

Hur hittar jag på campus Umeå?

Här finns en digital karta över campus Umeå.

Mazemap

Var hittar jag mitt schema?

Scheman för programkurser

Scheman för fristående kurser

 

Decentraliserad utbildning

När kommer valet att göras till studieorterna i Södra Lappland? 

I samband med att du har blivit antagen till programmet skickar vi ut ett välkomstbrev som innehåller en länk till ett formulär där du kommer att få ange önskemål om studieort. Definitivt besked om studieort, med start höstterminen 2023, får du tidigast v. 36 då vi har sammanställt alla önskemål.

Kan jag få förtur till en studieort?

Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

Hur många VFU-perioder är det möjligt att göra på studieorten? 

I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort.

Om jag inte kan göra all VFU på studieorten, var kommer jag då att göra den i stället?

I Skellefteå med omnejd.

Om jag är bosatt i södra Sverige, kan jag ändå söka till den decentraliserade utbildningen?

Alla som har antagits till Skellefteå kan ansöka, men utbildningen riktar sig mot de som är bosatta i Södra Lappland. De som bor på de olika studieorterna kommer att få förtur.

Vid vilka tillfällen kan jag ansöka om ersättning om jag studerar i Södra Lappland?    

Du kan ansöka om ersättning för de obligatoriska moment som görs i Skellefteå. Du kan ansöka om ersättning för dubbelt boende samt ersättning för tur- och returresa.

Hur mycket får jag i ersättning och när får jag ersättningen utbetalad?

Boendebidraget uppgår 2023 till 3500kr/månad

Reseersättningen är den faktiska kostnaden med billigaste färdsätt, helst med allmänna kommunikationsmedel mot uppvisande av kvitto. Milersättning för resa med egen bil erhålls endast om allmänna kommunikationsmedel saknas eller om transport med dessa medför en avsevärt längre restid. Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid Medicinska fakulteten

Kan jag göra tentamens på min valda studieort?

Du kan göra alla dina tentamens på din studieort, förutom den nationella tentamen NKSE i termin 6 som du kan skriva i Skellefteå eller Lycksele.

Hur mycket kommer jag att vara i Skellefteå under utbildningen?

Varje termin innehåller 2–4 träffar per termin, à 2–5 dagar i Skellefteå.

 

Senast uppdaterad: 2023-04-21