Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sjuksköterskeprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du som läser till sjuksköterska vill jobba med andra i team, för de som är i behov av dina insatser och stöd.

"Otroligt roligt att jobba i team"

Det mest fantastiska med jobbet är att kunna hjälpa människor och bidra till deras välmående. Petter Lundmark och Maha Salih Negash berättar om jobbet och möjligheterna som sjuksköterska.

Under utbildningen

Arbetet som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Under utbildningen lär du dig viktiga ämneskunskaper. Du utvecklar din självständighet liksom förmåga till klinisk bedömning och problemlösning. Självständigt eller i grupp jobbar du med olika fallbeskrivningar för att lösa problem som presenteras och diskuteras vid seminarier.

Du tränar praktiska moment och har simuleringsövningar i särskilda träningscenter. Under praktiken i vården jobbar du allt mer självständigt ju längre i utbildningen du kommer.

Omvårdnad

Huvudområdet i utbildningen är omvårdnad. Du läser också ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi och sjukdomslära, liksom organisation och ledarskap.

VFU i hälso- och sjukvården

En viktig del i utbildningen är VFU (praktik) - som du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Beroende på studieort genomför du din praktik på 32 veckor, på olika orter i Västerbotten eller delar av Västernorrland.

Läs delvis nätburet eller på campus - välj din studieort

Du kan läsa delvis nätburet med Skellefteå eller Örnsköldsvik som studieort. Skellefteå har två olika alternativ, beroende på var praktiken oftast genomförs - i Skellefteå med omnejd eller Lycksele med omnejd. Du kan också välja att studera på campus i Umeå. Du väljer ort när du gör ansökan. Programmet har samma innehåll oavsett vilken ort du väljer.

Skellefteå (P1316)

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. VFU och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Varje termin innehåller 1-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Skellefteå. VFU görs i Västerbotten, oftast i Skellefteå med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Skellefteå med VFU i Lycksele med omnejd (P1334)

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. VFU och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Varje termin innehåller 1-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Skellefteå. VFU görs i Västerbotten, oftast i Lycksele med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Örnsköldsvik (P1318)

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. VFU och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Varje termin innehåller 1-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Örnsköldsvik. VFU görs i delar av Västernorrland, oftast i Örnsköldsvik med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Umeå (P1314)

Undervisningen sker mestadels på plats i Umeå, men även distansundervisning ingår. VFU görs i Västerbotten, oftast i Umeå med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Öva och pröva i kliniska träningscenter

I vårt kliniska träningscentrum tränar du praktiska moment. Det kan vara att ta puls, blodtryck, venprov, sätta perifer venkateter, ge injektioner och att hantera och beräkna läkemedel. Du tränar också på att simulera omvårdnadssituationer med bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder. Målet är att du ska känna dig trygg i sjuksköterskans arbetsuppgifter när du gör VFU.

Vaccinera dig innan VFU

Innan du gör VFU, ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Forska medan du läser

Intresserad av forskning? Under tiden du studerar kan du själv börja forska. Medicinska fakulteten har en forskaraspirantaktivitet som ger dig en bred inblick i medicinsk forskning i praktiken och som är en god grund för fortsatt forskarutbildning.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och du har arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med en mängd uppgifter inom olika verksamheter både nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba i ett annat land.

Vanliga jobb

Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller mottagningar, på hälsocentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. Du kan också jobba med:

  • Ledning, exempelvis som avdelningschef på vårdavdelning eller mottagning
  • Vårdutveckling
  • Utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration
  • IT-utveckling inom journalhantering och journalfrågor
  • Läkemedelsinformation inom medicintekniska företag
  • Undervisning inom omvårdnad, på universitet och högskolor

Studera vidare

Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad sjuksköterska och en kandidatexamen. Efter utbildningen kan du studera vidare på avancerad nivå, på specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Skellefteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1334

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Örnsköldsvik

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1318

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Skellefteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1316

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1314

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad, institutionen för integrativ medicinsk biologi, institutionen för klinisk mikrobiologi samt institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap