"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sjuksköterskeprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Studieform Ges även på distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Du som läser Sjuksköterskeprogrammet på Umeå universitet förbereds för det viktiga arbetet som sjuksköterska - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. C:a en tredjedel av programmet består av praktik och praktisk träning. Du kan välja mellan tre olika utbildningsformer; Campus, Distans eller Decentraliserat.

Plugga till sjuksköterska

Viktor Markstedt, Marcus Ahlström och Alva Klingh berättar om hur det är att plugga till sjuksköterska.

Under utbildningen

Under utbildningen varvar du teori, övning och praktik inom huvudområdet omvårdnad.

 • I teorin läser du bl.a. om kroppens uppbyggnad, sjukdomar, läkemedel och patientsäkerhet.
 • Under övningarna tränar du bl.a. på vårt träningscentrum och på klinik. Du får också träffa och träna tillsammans med studenter inom andra vårdyrken under utbildningen, tex träna på akuta situationer med läkarstudenter.
 • Under praktiken planerar, genomför och utvärderar du omvårdnad tillsammans med handledare i samråd med patienter och anhöriga. Du får också hantera läkemedel samt lära dig att leda och utveckla omvårdnadsarbetet.
 • Det finns möjlighet till att plugga utomlands.
 • Du kan prova på forskning under utbildningen.

Här hittar du svar på vanliga frågor om utbildningen.

Välj studieort 

Campus, Distans eller Decentraliserad utbildning

Utbildningen har samma innehåll oavsett studieort, du väljer studieort när du gör ansökan. Nedan kan du läsa vad de olika alternativen innebär.

Campus
Sjuksköterskeprogrammet i Umeå ges som campusutbildning med inslag av nätburen undervisning. Praktik görs runt om i Västerbotten, du får vara beredd på att resa till och ibland bo på praktikort inom Västerbottens län.

Distans
Distansutbildning i Skellefteå och Örnsköldsvik innebär att delar av utbildningen erbjuds nätbaserat. En tredjedel av utbildningen kan du inte göra på distans utan genomförs i Skellefteå med praktik runt om i Västerbotten respektive Örnsköldsvik med praktik i norra Västernorrland.

Decentraliserad utbildning
Decentraliserad utbildning innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats läsa din utbildning i södra Lappland via distansutbildningen i Skellefteå. De studieorter du kan välja mellan är Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort. Ansökan till studieorterna (inom södra Lappland) sker efter avslutad antagning till programmet. Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Decentralisering.

Umeå (P1323) - Campus

Sjuksköterskeprogrammet i Umeå ges som campusutbildning.

Undervisningen sker mestadels på plats i Umeå, men även nätbaserad undervisning ingår.
Praktik görs i Västerbotten, oftast i Umeå med omnejd.

Startar höst- och vårtermin.

Skellefteå (P1325) - Distans/Decentralisering

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. Praktik och viss undervisning innebär fysisk närvaro och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Praktik görs i Skellefteå med omnejd och södra Lappland. Här kan du också välja den decentraliserade utbildningen i södra Lappland.

Varje termin innehåller 2–4 träffar per termin, à 2–5 dagar i Skellefteå.

Startar höst- och vårtermin.

Örnsköldsvik (P1327) - Distans

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. Praktik och viss undervisning innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen.
Praktik görs i delar av Västernorrland, oftast i Örnsköldsvik med omnejd.

Varje termin innehåller 2–4 träffar per termin, à 2–5 dagar i Örnsköldsvik.

Startar höst- och vårtermin.

 

Bra att veta

Praktik i hälso- och sjukvården

En viktig del i utbildningen är praktik - som du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Beroende på studieort genomför du din praktik (32 veckor), på olika orter i Västerbotten eller delar av Västernorrland. Du får därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort i samband med praktik. Kostnader för resa och boende tillkommer.

Här kan du läsa mer om prakik på programmet.

Här finns svar på vanliga frågor om praktik.

Vaccinera dig innan praktik

Under utbildningen erbjuds du att vaccinera dig genom hälso- och vaccinationsprogrammet. Hälso- och sjukvården ställer krav på god vård och hög patientsäkerhet och vill förhindra smittspridning. Om du väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kan inte Medicinska fakulteten, Umeå universitet garantera plats för VFU.

Läs mer om vaccination.

Öva och pröva i kliniska träningscenter

kliniskt träningscentrum tränar du praktiska moment. Det kan vara att ta puls, blodtryck, venprov, sätta perifer venkateter, ge injektioner och att hantera och beräkna läkemedel. Du tränar också på att simulera omvårdnadssituationer med bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder. Vissa övningar är tillsammans med studenter inom andra vårdyrken, tex läkare, fysioterpeuter, logopeder och arbetsterapeuter. Målet är att du ska känna dig trygg i sjuksköterskans arbetsuppgifter när du gör din praktik (VFU). 

Forska medan du läser

Intresserad av forskning? Under tiden du studerar kan du själv börja forska. Medicinska fakulteten har en forskaraspirantaktivitet som ger dig en bred inblick i medicinsk forskning i praktiken och som är en god grund för fortsatt forskarutbildning.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och du har arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med en mängd uppgifter inom olika verksamheter både nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba i ett annat land.

Vanliga jobb

Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller mottagningar, på hälsocentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. Du kan också jobba med:

 • Ledning, exempelvis som avdelningschef på vårdavdelning eller mottagning
 • Vårdutveckling
 • Utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration
 • IT-utveckling inom journalhantering och journalfrågor
 • Läkemedelsinformation inom medicintekniska företag
 • Undervisning inom omvårdnad, på universitet och högskolor

Studera vidare

Efter utbildningen kan du studera vidare på avancerad nivå, på specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Örnsköldsvik

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1318

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Skellefteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1316

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1314

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad, institutionen för integrativ medicinsk biologi, institutionen för klinisk mikrobiologi samt institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap