"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 279 träffar

Visar 1-10 av 279 träffar
Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.
Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01 - 2025-06-30
Etikett Styrdokument
Följande regler anger formerna för hur val och utseende av ledamöter och suppleanter, inklusive dekan och prodekan, till fakultetsnämnderna för perioden 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2025, s...
Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning
Etikett Styrdokument
Kompetensförsörjning innefattar alla aktiviteter med syfte att attrahera, rekrytera/introducera, utveckla, behålla och ställa om/avveckla personal. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är av...
Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Etikett Styrdokument
Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydliggör arbetsmiljöansvaret och beskriver hur Umeå universitet organiserar arbetet med att fördela arbetsmiljöuppgifter och medföljande arbetsmiljöans...
Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter
Etikett Styrdokument
I denna handläggningsordning beskrivs ansvar, roller och på vilket sätt universitetets verksamheter ska arbeta med icke-spridning och exportkontroll gällande krigsmateriel och produkter med dubbla...
Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag
Etikett Styrdokument
Detta styrdokument behandlar bestämmelser avseende villkor för akademiska ledningsuppdrag vid Umeå universitet.
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024
Etikett Styrdokument
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder omfattar identifierade universitetsgemensamma risker och hinder som kan leda till arbetsmiljöproblem eller...
Chefs- och ledarskapspolicy
Etikett Styrdokument
Denna policy anger universitetets synsätt på chefs- och ledarskap samt vilka förväntningar som ställs på chefer och ledare – inklusive prefekter och andra akademiska ledare - vid Umeå universitet....
Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI
Etikett Styrdokument
Centrum för transdisciplinär AI (härefter även benämnd som ”centrumet”) syftar till att inom hela universitetet främja forskning och utbildning inom artificiell intelligens (AI), dess tillämpningar...
Instruktion för svenskt centrum digital innovation (SCDI)
Etikett Styrdokument
Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) är ett centrum bestående av forskare från Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Centrumets vision är att bli...
Senast uppdaterad: 2023-03-08