"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 286 träffar

Visar 1-10 av 286 träffar
Instruktion för MIMS - The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden
Etikett Styrdokument
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (härefter även benämnd som MIMS) syftar till att bedriva och utveckla högkvalitativ forskning inom området molekylär medicin.
Handläggningsordning - Visselblåsning vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Denna handläggningsordning anger hur Umeå universitets visselblåsarfunktion ska fungera. Den beskriver universitets rapporteringskanaler och hur uppföljningsärenden ska handläggas av behörig enhet.
Regel för webbplatser
Etikett Styrdokument
Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar från internet. Regel för webb riktar sig till...
Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Etikett Styrdokument
Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydliggör arbetsmiljöansvaret och beskriver hur Umeå universitet organiserar arbetet med att fördela arbetsmiljöuppgifter och medföljande arbetsmiljöans...
Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter
Etikett Styrdokument
I denna handläggningsordning beskrivs ansvar, roller och på vilket sätt universitetets verksamheter ska arbeta med icke-spridning och exportkontroll gällande krigsmateriel och produkter med dubbla...
Chefs- och ledarskapspolicy
Etikett Styrdokument
Denna policy anger universitetets synsätt på chefs- och ledarskap samt vilka förväntningar som ställs på chefer och ledare – inklusive prefekter och andra akademiska ledare - vid Umeå universitet....
Instruktion för svenskt centrum digital innovation (SCDI)
Etikett Styrdokument
Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) är ett centrum bestående av forskare från Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Centrumets vision är att bli...
Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI
Etikett Styrdokument
Centrum för transdisciplinär AI (härefter även benämnd som ”centrumet”) syftar till att inom hela universitetet främja forskning och utbildning inom artificiell intelligens (AI), dess tillämpningar...
Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag
Etikett Styrdokument
Detta styrdokument behandlar bestämmelser avseende villkor för akademiska ledningsuppdrag vid Umeå universitet.
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024
Etikett Styrdokument
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder omfattar identifierade universitetsgemensamma risker och hinder som kan leda till arbetsmiljöproblem eller...
Senast uppdaterad: 2023-03-08