"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturhistoria 1:2

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen omfattar perioden från andra världskriget fram till 2000-talets början. I kursen utforskas begreppet modernitet i relation till arkitektur, samtidigt som framväxten av motrörelser introduceras. I kursen behandlas även forskning, läsning och skrivande som processer och verktyg.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson