"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturprojekt 3:1

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att undersöka av förhållandet mellan brukare och arkitektur. Kursen undersöker och utvecklar en förståelse för globala tendenser inom arkitektur och stadsbyggnad genom att kartlägga olika aspekter av en urban kontext.

Projektarbetet baseras på kartläggning av brukaraktivitet och rumssammanhang i en urban bebyggelse. Relationen mellan den urbana bebyggelsen och invånarna undersöks och registreras i olika skalor.

Undersökningen och dokumentationen utgör basen för tolkning och gestaltning av nya sociala och kulturella arkitektoniska förslag som kan förbättra den existerande situationen inom den lokala bebyggelsen. Studenterna undersöker genom denna process, vilka roller arkitekten kan spela inom komplexa urbana kontexter.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson