"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturteori 1:1

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Genom undersökande av olika metoder för kommunikation och reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitekturteori samt verktyg för arkitektonisk analys. Terminens centrala begrepp rum, objekt och kropp undersöks utifrån teoretiska, filosofiska och kommunikativa aspekter. Studenten får lära sig att utveckla metoder för att analysera, reflektera och argumentera kring dessa begrepp samt att se samband mellan praktisk och teoretisk kunskap. I kursen introduceras för arkitektyrket väsentliga kompetenser och verktyg så som omvärdering, analys och argumentation, komposition, text och skiss. 

Kursen består till stor del av workshops och gruppövningar i seminarieform. Det individuella arbetet är organiserat runt studentens prövande och jämförande av nya verktyg och metoder samt kritisk läsning av och reflektion kring relevanta texter. I detta undersöker studenten framförallt förberedelse, presentation och argumentation men även textförståelse och kritiskt tänkande. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som bedömning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson