"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturteori 3:1

  • Antal högskolepoäng 8 hp

Om kursen

För att förstå de många mutationerna i våra komplexa urbana och lantliga livsvärldar syftar kursen till att introducera olika metoder för forskning; kartlägga den samtida arkitekturen och urbana systemen för att utforska, testa och utveckla en framväxande rumslig respons. Fokus ligger på komplexa urbana system, kartläggning och observation av dem. Att se hur de uppstår och att utforska hur, inom dessa system, en potentiell gemensam, offentlig och privat sfär kan skapas med bidrag från både informella och formella rumsliga konfigurationer som är kulturellt, ekologiskt och socialt hållbara.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson