"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Välkommen till kursen "Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning". Innan du kan börja studera måste du göra några saker innan själva kursstarten. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan.

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  För att påbörja dina studier behöver du registrera dig själv på kursen via Studentwebben. För att kunna göra detta krävs att du har aktiverat ditt användarkonto (Umu-id). Läs mer om detta längre ner i välkomstbrevet under rubriken Aktivera ditt Umu-id.

  Webbegistreringen är öppen från 23-01-09 till och med 23-01-17. Det är viktigt att du registrerar dig senast 17 januari, annars riskerar du att förlora din studieplats.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period, måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Alla frågor om registrering kan du mejla administration.pedag@umu.se så hjälper vi dig.

  Du får tillgång till kursen i lärplattformen en vecka före kursen startar. Observera att informationen på kurssidan i lärplattformen kan

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Måndag den 16 januari

  Tid: Se schema

  Plats: Se schema

  Fäll ihop

Om kursen

 • Obligatoriska träffar

  Hej!

  Här kommer viktig information till dig som antagits till kursen ”Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning”. Som ni säkert känner till så utvecklas och förändras programkurser över tid, så även denna. Tidigare var kursträffarna helt förlagda på campus och under pandemin övergick vi till enbart heldistansundervisning via träffar på zoom. Vi har även haft en kombination av dessa två varianter. Det är utifrån dessa varierade erfarenheter och lärdomar från flera utvärderingar som vi nu beslutat att kombinera träffar på Campus med distansträffar. Några skäl som gjort att den första och sista kursträffen sker på Campus är det mervärde som interaktion, sociala relationer och gruppdynamik bidrar till, det främjar både kursens studier och Ditt arbete i det kommande yrket.

  Vänliga hälsningar

  Anna Westin (kursansvarig)

  Träffar våren 2023:
  Träff 1: v.3 (campus), måndag 16 januari kl 13.00 – onsdag 18 januari kl 12.00

  Träff 2: v.7 (digital), måndag 13 februari kl 10.00 – onsdag 15 februari 12.00

  Träff 3: v.12 (campus), måndag 20 mars kl 13.00 – onsdag 22 mars kl 12.00

  Fäll ihop
 • Kursens upplägg

  Normer, värden och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp
  I den första modulen introduceras och diskuteras hur synsätten förändrats över tid vad gäller barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Betydelsen av samverkan med vårdnadshavare och olika professioner belyses. Särskolans styrdokument, speciallärarens uppdrag och lärmiljöns betydelse för elevers lärande och utveckling utifrån samhälleliga och specialpedagogiska perspektiv. Modulen behandlar även rättighetslagstiftning i relation till elevgruppen.

  Den första träffen innehåller, förutom kursintroduktion, ett antal föreläsningar med tillhörande uppföljande reflektion. Efter den första kursträffen arbetar ni gruppvis och enskilt med modulens uppgifter, vilka lägger en grund för den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften – Lektionsplanering - normer, värden och lärande. Modulens andra träff avslutar denna första modul och innehåller redovisningar av modulens uppgifter samt en litteratur/filmseminarium. Detaljer återfinns i kommande schema.

  Lärmiljö, inkludering och delaktighet 7,5 hp
  Modul två sätter fokus på relationen mellan omsorg och lärande, aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag i relation till aktuell forskning, teorier om lärande och undervisning. Vidare behandlas samhälleliga processer och sociala kategorier (exempelvis; kön, etnicitet, social klass och sexualitet) och hur dessa kan samspela, vilket möjliggör eller hindrar delaktighet och inkludering för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Modulen fokuserar och knyter samman lärdomar, kunskap från tidigare uppgifter och kursen som helhet i relation till utvecklingen av den egna lärandeprocessen.

  Modulen introduceras under kursträff två. Efter den andra kursträffen arbetar ni enskilt med modulens första uppgift (Case-uppgift, analys av stödinsatser i den egna hemkommunen), där du med utgångspunkt i litteraturen och lagstiftningen ska undersöka och analysera hur stödinsatser till personkretsen omsätts i praktiken. Kursens tredje avslutande träff innehåller främst redovisningstillfällen och ventilering av uppgift 5 (individuell skriftlig fördjupningsuppgift). Efter ventileringen/redovisningen har du möjlighet att göra smärre justeringar innan uppgiften läggs in i Canvas. Kursen avslutas med en webbaserad utvärdering.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)