Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerad Företagsekonomisk Praktik D

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen utvecklar den studerandes förståelse för hur villkor, arbetsformer, marknadsförhållanden och andra förutsättningar påverkar organisationen. Syftet med praktikkursen är att studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i tillämpat företagsekonomiskt arbete. Studenten ska i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter inom sitt fördjupningsämne. Kursen syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra samt att integrera tidigare kunskaper och utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Praktikens art och svårighetsgrad planeras individuellt och skall vara på avancerade nivå. Målet är att praktiken ska vara stimulerande, lärorik och utmanande. Uppgifterna kan vara av både operativ och strategisk karaktär.

Studenten ordnar själv sin praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. Handelshögskolan måste godkänna praktikplats och praktikplan. Studenten specificerar i samråd med Handelshögskolan och representant för praktikplatsen de specifika arbetsuppgifter som praktiken medför.

Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.Kursen ligger under termin 2 eller 4 för Handelshögskolans Masterprogram.

Övriga anvisningar, se Handelshögskolans hemsida för praktik.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare