"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt (Juristprogrammet)

Välkommen till kursen Barnrätt! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i höst!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 24 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 1 september.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id. Umeå universitet erbjuder alla studenter ett användarkonto i samband med antagningen och mer information hittar du nedan, under rubriken: "Ny vid Umeå universitet".

  Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första sammankomsten, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  31 augusti

  Tid: Under dagen

  Plats: Lärplattformen Cambro

  Datum för de fem sammankomsterna:

  1. Den 3-4 september (digital)

  2. Den 24-25 september (Campus, Umeå)

  3. Den 15-16 oktober (Campus, Umeå)

  4. Den 5-6 november (Campus, Umeå)

  5. Den 14 eller 15 december (Campus, Umeå)

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt 15 hp, ht 2020!
  Kursen är valbar på socionomprogrammet och på juristprogrammet samt ges som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen går på halvfart och sträcker sig över hela terminen. Upplägget är studerandeaktiva arbetsformer med möjlighet till egen fördjupning. Undervisningen ges vid fem obligatoriska sammankomster i Umeå som vanligen är två arbetsdagar vardera. Mellan sammankomsterna sker eget arbete individuellt och i grupp. Examination sker genom olika seminarier som bygger på förberedelsearbete individuellt och i grupp, och genom en avslutande individuell skrivuppgift där det även ingår att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

  Kursens upplägg möjliggör distansstudier, men sammankomsterna utgör kursens undervisningsinnehåll och examination vilket innebär att du också måste vara med på plats i Umeå för att kunna bli godkänd på kursen. Höstterminen 2020 utgår vi från i huvudsak campusupplägg, men är beredda på att ställa om till distansundervisning om Coronapandemi-situationen skulle kräva det. Den första sammankomsten i höst kommer dock att vara digital, bland annat på grund av lokalbokningsläget och att inslagen fungerar väl för distansundervisning. Sammankomst 2-5 är planerade för campusundervisning i Umeå.

  HT 2020 startar den 31 augusti, och från terminsstart kommer videoföreläsningar mm att finnas på lärplattformen. Kursens första seminarium (via Zoom) äger rum torsdag 4 sept kl. 10:15.

  Datum för de fem sammankomsterna:
  1. Den 3-4 september (digital)

  2. Den 24-25 september (Campus, Umeå)

  3. Den 15-16 oktober (Campus, Umeå)

  4. Den 5-6 november (Campus, Umeå)

  5. Den 14 eller 15 december (Campus, Umeå)

  Om kursens innehåll
  Kursen avser att ge fördjupad kunskap om barnrätten som rättsområde och forskningsfält, om barnrättens grundläggande begrepp samt om olika teoretiska perspektiv på barn och barnrätt. Till lärandemålen hör också en fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn och förmåga att självständigt identifiera och analysera barnrättsliga problem.

  Väl mött i höst!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

  Fäll ihop
 • Förberedelser inför sammankomst 1

  Vid sammankomst 1 introduceras och behandlas kursens teoretiska grunder, kursens lärandemodell, det barnrättsliga materialet och ges en bred bas av barnrättsliga problem. Inför sammankomsten finns följande förberedelseuppgifter:

  Barnrättsliga utgångspunkter: Fundera över den kunskap och de synsätt som du tar med dig till kursen när det gäller barns ställning i familjen och i samhället. Vad vill du särskilt betona när det gäller barns situation och rättsliga position idag? Fundera också över barnrätt och barnets röst i media idag och förr: I vilken mån, när och hur framställs barn och barns rättigheter i media? Använd en aktuell dagstidning (nätupplaga går också bra). Läs igenom alla rubriker och ämnen och anteckna de som relaterar till barnrätt tillsammans med en uppskattning av hur stor andel dessa utgörs av i relation till andra nyheter (För att göra detta krävs att du först tänker ut en arbetsdefinition på vad ”barnrätt” är.) I ditt eller dina exempel på barnrättsliga nyheter, fundera på följande: I vilken mån är nyheten kunskaps- eller erfarenhetsbaserad? Framkommer barnets egna röst och synpunkter? Används foto på barnet/barn? Vad vill du särskilt betona i den generella frågeställningen om hur barn (barns synpunkter, bilder på barn, etc.) ”används” i (nyhets-)media idag? Skriv ner dina tankar och iakttagelser. Observera att frågorna är allmänna och utgår mer från dina värderingar och reflektioner än specifika källor och teoretiska utgångspunkter. Syftet med förberedelserna är att samlas och mötas i samtal om barn och juridik, och om olika synsätt på barn.
   
  Barnrättsliga problem: Ett inledande inslag handlar också om vilka viktiga utmaningar som finns i den barnrättsliga praktiken (rättstillämpningen) och i den barnrättsliga forskningen. Inför detta inslag är uppgiften att begrunda var Du tänker att de största bristerna finns när det gäller barns rättighetsskydd. Vilka rättigheter är svårast för barn att få tillgodosedda? När är barn som mest sårbara, rättsligt sett? Vilka scenarion är de största utmaningarna för den barnrättsliga regleringen? Anteckna några punkter kring hur Du ser på detta.


  Barn(konventions)rättslig metod. Läs igenom Ds 2019:23 Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (finns på regeringen.se)
   
  Modell för lärande: På detta inslag behandlas kursens pedagogiska utgångspunkter. Inslaget ger utrymme för att reflektera över och diskutera kursens upplägg, lärandemål och examinationsuppgifterna, i förhållande till bland annat examensmålen för din utbildning. Förbered dig genom att läsa igenom de förväntade studieresultaten i kursplanen, googla lärandemodellen "Blooms taxonomi" för att bekanta dig med hur den ser ut, och läs igenom de nationella mål som finns för din utbildning (i utbildningsplanen). Länkar för detta kommer att finnas på lärplattformen vid terminsstart.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)