"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Barnrätt (Juristprogrammet)

Välkommen till kursen Barnrätt! Innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student.  Väl mött i vår!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar den 10 januari och funktionen kommer att vara öppen till och med den 18 januari.

  För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen. Under fliken ”Registrering” på webbplatsen https://www.umu.se/student/mina-studier/sa-funkar-studentwebben/ finns mer information som beskriver hur registreringen går till.

  Det finns särskilda förberedelseuppgifter till den första seminariet, se information om det längre ner på den här sidan.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-01-17

  Tid: Valfri (se video)

  Plats: Canvas

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Varmt välkommen till kursen Barnrätt 15 hp, vt 2022!

  Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barnets rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas. Olika avvägningar rörande barnets rättsliga ställning i förhållande till föräldrar och det omgivande samhället behandlas, liksom barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig kunskap. Tyngdpunkt finns på tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

  Kursen är från och med vårterminen nystartad. Den brukade i sin helhet vara gemensam som valbar på avancerad nivå för både socionom-och på juristprogrammet (och gå på halvfart) men numera är kursen på helfart och uppdelad i två delkurser varav en är nätbaserad och en sker på campus:

  Den första halvan av kursen, Barnrätt i samhälle och professionspraktik, läses gemensamt med studenter på socionomprogrammets fördjupningsnivå. I denna del är kursen helt nätbaserad (med ev. undantag om vi har föreläsningar på campus som vi sänder ut till Zoom samtidigt). Alla obligatoriska läraktiviteter sker via Canvas och Zoom. Att läsa en kurs tvärvetenskapligt – tillsammans med en annan professionsutbildning – är något som särskilt brukar uppskattas av deltagare. Se till att inför kursstart orientera ha dig lite kring socionomprofessionen (vad är en socionom, vilka viktiga roller finns när det gäller rättstillämpning, etc.).
        Den första delkursen har sju obligatoriska seminarier. Dessa är olika till omfattning, och bygger på individuell förberedelse och (oftast) förberedelsearbete i basgrupp samt i vissa fall åtföljs seminarierna av individuella reflektionsuppgifter. De första fem veckornas heltidsstudier är övergripande fördelade enligt följande:
        Den första veckan handlar om barnrättsliga utgångspunkter (t.ex. barnrättsperspektiv) och barnrättsliga utmaningar i samhälle och profession. Den andra veckan fördjupas tolkning och tillämpning av barnkonventionen och särskilt barnets bästa. Den tredje veckan fördjupas rättsteoretiska frågor om barns rätt utifrån exempelvis tillgång till rättvisa, rättssäkerhet och ett barnvänligt rättsväsende. Den fjärde veckan innehåller några ämnesfördjupningar, bland annat barns rätt i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Den femte veckan innehåller en avslutande PM-uppgift, som handlar om att analysera, värdera och argumentera kring en given barnrättslig frågeställning, inom givna tidsramar. PM-uppgiften bygger på vad som har behandlats under kursens gång.

  Den andra halvan av kursen, Barnrättslig fördjupning, läses endast av studenter på juristprogrammet. I denna del är undervisningen förlagd till campus. Huvudfokus är en egen vald fördjupning och det egna skrivandet. En aktuell och relevant barnrättslig utmaning fördjupas metodologiskt och utifrån teoretiska aspekter. Delkursen har fyra obligatoriska seminarier som inrymmer diskussion av olika aspekter respektive grupphandledning och avslutande värderingar.

  Från terminsstartsdagen (17 jan) kommer videoföreläsning med kursintroduktion att finnas på Canvas. Samma dag kl. 14:30-15:00 kommer kursansvarig att finnas tillgänglig i Zoom för eventuella frågor kring kursens innehåll och upplägg. Kursens första obligatoriska inslag (seminarium, via Zoom) är på ons 19 jan kl. 13-15.


  För den som vill förbereda sig inför kursstart:

  Vid det första seminariet på kursen (ons 19 jan) kommer det att handla dels om att identifiera  aktuella barnrättsliga utmaningar, dels om att fördjupa och konkretisera hur barns rätt kan tas tillvara.
  Förbered dig gärna genom att läsa följande tre texter (som finns på internet, se länkarna):


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Utredaren: Utmaning att göra verkstad av barnkonventionen.” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/utmaning-att-gora-verkstad-av-barnkonventionen/


  o   Tidskriften Advokatens temanummer om barns rätt (Nr 1 2021 Årgång 87), ”Barnkonventionen som lag: Mycket arbete återstår för att barns röster ska höras” https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-1-2021/mycket-arbete-aterstar-for-att-barns-roster-ska-horas/


  o   Barnrättsbyråns senaste rapport (2021) ”…och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen.” https://barnrattsbyran.se/app/uploads/2021/10/SiS-rapport-uppslag-1-1-1.pdf Företrädare från Barnrättsbyrån Umeå kommer att medverka vid det första seminariet.


  Vi ses i januari!

  Hälsar Maria Forsman maria.forsman@umu.se (kursansvarig), lärarlag och gäster.

   

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)