"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design för användarupplevelse

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen introducerar de processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign. Fokus ligger på att introducera designmetodikens grunder och hur olika aspekter av grafisk formgivning, typografi, layout, ljuddesign och haptic kan influera designen av ett användargränssnitt, både när det gäller förståelsen av och uttrycket hos gränssnittet. I kursen ges en historisk översikt över industridesigneryrkets framväxt, en introduktion till kreativa och analytiska designmetoder samt grunderna i olika visualiserings- och kommunikationstekniker. Under projektarbete ska studenterna tillämpa dessa kunskaper i ett praktiskt projekt som tar fasta på tjänstedesign och interaktionsdesign, med särskild hänsyn till samspelet mellan gränssnittets form och funktion och användarens upplevelse.

Designprocess och designmetodik 1,5 hp (Design process and design methodology)

Designhistoria 1,5 hp (Design history)

Verktyg för designvisualisering, 3 hp (Tools for design visualisation)

Skissteknik 1,5 hp (Sketching techniques)

Grafisk form 1,5 hp (Graphic design)

Projektarbete 6 hp (Project work):projektarbete i grupp, individuell skrivuppgift med valbar del.



Vissa föreläsningar kan ske på engelska.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Birgitta Sundberg (Utbildningssamordnare), Adrian Löwander (Institutionsadministratör)