Faciliteter

Sedan starten 1989 har Designhögskolan vunnit rykte som en dynamisk miljö som erbjuder exceptionella möjligheter för kreativa studier. Skolan ligger i hjärtat av Konstnärlig Campus, inrymd i en omsorgsfullt renoverad industribyggnad med stora utrymmen och ännu större ljusinsläpp.

Oavsett om det är helg, dag eller natt har alla studenter tillgång skolan. Central utrustning inkluderar 3D-skrivare, laserskärare, fräsmaskiner, målarrum och mycket mer. Den banbrytande digitala infrastrukturen med flera datorlabb och studios ger eleverna möjligheter till 3D-modellering, digital skissning, elektronisk prototypframställning och programmering.

På Designhögskolan ges studenter tillgång till trä-, ler-, metall- och interaktionsverkstäder dygnet runt

I hjärtat av skolan finns projektstudion, där evenemang, utställningar och den årliga examensshowen hålls. Ytterligare faciliteter inkluderar en fotostudio, en konststudio, ett bibliotek, mötes- och seminarierum och ett auditorium med 120 sittplatser. Inom lokalerna finns även en klassisk svensk bastu och ett studentkök.

Verkstäder & Labb

Monteringsverkstad

Designhögskolan ger alla studenter tillgång till en monteringsverkstad i världsklass där de kan sätta ihop sina verk och sätta pricken över i:et på sina designkoncept.

Lerverkstad

Lerverkstaden ger eleverna alla lämpliga verktyg för att experimentera med att forma lermodeller av alla storlekar.

Datorlabb

UID har omfattande datorfaciliteter. Skolan rymmer tre datorsalar samt en rad kringutrustning som skannrar, skrivare, plottrar, etc. Alla studenter har tillgång till höghastighetsinternet och sin egen universitets-e-postadress.

I CAD-labbet har vi arbetsstationer utrustade med en rad Alias|Wavefront-mjukvara som AutoStudio och Maya samt annan 2D-grafikmjukvara. Arbetsstationerna är kopplade till en stor NC-fräsmaskin och en Rapid Prototype Machine.

UID är också kopplat till Virtual Reality Lab på universitetsområdet.

Interaction Lab

The purpose of the 'Interaction Lab' is to support activities where students and researchers need to explore and build interactions. Students are able to learn and refine their skills in electronics, interactive devices, and programming. They can use state-of-the art products/systems to discover new interaction paradigms, or combine bits and pieces to bring new ideas to life.

We encourage students to develop their understanding of prototyping activities by learning how to build semi- or fully functional prototypes, but most importantly why and how it all fits in the design process. The facilities offer gadgets, machines and components to create "experiences" on-demand.

The 'Interaction Lab' is a natural companion to the traditional labs and workshops; wood, metal, clay, etc. It is the perfect breeding ground for a new generation of industrial and interaction design projects.

Interaktionslabbet stödjer aktiviteter där studenter och forskare behöver utforska och bygga interaktioner. Eleverna kan lära sig och förfina sina färdigheter inom elektronik, interaktiva enheter och programmering. De kan använda toppmoderna produkter/system för att upptäcka nya interaktionsparadigm, eller kombinera olika komponenter för att förverkliga nya idéer.

Vi uppmuntrar eleverna att utveckla sin förståelse för prototypverksamhet genom att lära sig hur man bygger semi- eller fullt fungerande prototyper, men viktigast av allt varför och hur allt passar in i designprocessen. 

Metallverkstad

Maskinerna i metallverkstaden kan användas för stål, aluminium, polyuretan och andra plastmaterial som nyttjas vid modelltillverkning. Svarvar och fräsmaskiner finns tillgängliga. Vi har även svetsutrustning, bockningsmaskiner, slipmaskiner och skärmaskiner.

Träverkstad

Träverkstaden tillhandahåller en komplett anläggning inklusive cirkelsågar, fräsmaskiner, bandsågar, etc. Eleverna använder olika material som trä, spånskivor, frigolit, akryl och Cibatool.

NC Fräsmaskin 

Beredning och tillverkning av geometriska modeller fräses av lärarna och den tekniska ansvariga på skolan i en NC-fräsmaskin. NC-fräsmaskinen använder olika polyuretanmaterial, modellerar lera och kan interpolera i tre axlar.

Rapid Prototyping

Rapid Prototyping-maskinerna producerar friformsmodeller i gips eller akrylmaterial upp till 180 x 180 x 240 mm.

Projektstudion

Projektstudion används för storskaliga projektpresentationer, föreläsningar och en rad andra evenemang.

Studentstudios

Each student at Umeå Institute of Design has an individual work station, in a shared studio, which the student keeps throughout the whole year. In that way, students have the possibility to feel comfortable and concentrate on their own work but still cooperate with their colleagues and be part of the creative community at the school. UID provides a height adjustable desk, office chair, storage unit, shelf and desk light.

Varje student på Designhögskolan tilldelas en individuell arbetsplats, i en gemensam ateljé, som studenten behåller under hela året. På så sätt har eleverna möjlighet att känna sig bekväma och koncentrera sig på sitt eget arbete men ändå samarbeta med sina kollegor och vara en del av den kreativa gemenskapen på skolan. UID tillhandahåller ett höj- och sänkbart skrivbord, kontorsstol, förvaringsenhet, hylla och skrivbordslampa.

Fotostudio

Fotostudion är tillgänglig för studenter och personal.

Konstnärligt Campus Bibliotek

Elever och personal kan låna material för användning i skolans lokaler. Böcker, tidskrifter, magasin och ytterligare inspirationsmaterial, som inte klassificeras som referenslitteratur, kan lånas.

Hitta till UB Konstnärligt Campus Biblioteks

Besök Umeå universitets huvudbibliotek här.

Klassrum

Det finns flera undervisningsrum i olika storlekar och med olika upplägg på UID. Samtliga har möjlighet att arrangeras enligt traditionella föreläsningsformat, men är flexibla i hur de kan användas.

Red room
20 sittplatser, med skrivtavlor, och 5 hopfällbara bord på hjul. Projektor, whiteboard och högtalare.

Green room
60 sittplatser, med skrivtavlor och 15 hopfällbara bord. Projektor, whiteboards och högtalare.

Blue room
25 platser, med skrivtavlor. Projektor, whiteboard. Vikbar vägg mot Gult rum, kan öppnas för att kombinera rummen.

Yellow room
20 platser, 6 bord. Projektor, whiteboard + whiteboard på hjul. Vikbar vägg mot Blått rum, kan öppnas för att kombinera rummen.

White room
25 platser, 8 bord. Whiteboard, svart tavla. 3 mindre whiteboardtavlor.

Black room
20 platser med skrivtavla. 6 barnstolar och högt bord. 7 bönpåsar. Heltäckningsmatta i halva rummet. 2 whiteboardtavlor.

Rainbow room
16 platser, 8 bord.

 

Senast uppdaterad: 2022-06-20