Fristående kurser

Ta chansen och prova på designstudier vid en internationellt ledande utbildningsmiljö på Designhögskolan belägen vid Konstnärligt Campus.

Vid Designhögskolan kan du läsa kortare kurser inom området industridesign, med inriktningar mot allt från designmetodik, till designhistoria, till grafisk design och tjänstedesign.

Utöver det ettåriga kurspaketet 'Konstnärlig Grund i Design' sträcker sig våra fristående kurser över fem respektive tio veckor, och söks genom antagning.se vid ordinarie ansökningstillfällen (kring 15 april-15 oktober). För översikt över kursutbudet, se menyn.

Toppbild UID

Ettårskursen Konstnärlig Grund i Design

Ta första steget mot ett kreativt yrkesliv och skapa en portfolio för vidare utbildningar inom formgivning, design eller arkitektur.

Konstnärlig grund i design

Konstnärlig grund i design är en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor. Studierna sker huvudsakligen i projektform där teori och praktik är kombinerat. Kurspaketet är öppet för alla med grundläggande behörighet och avslutas under hösten för att vara kompatibelt med att söka vidare utbildningar inom t.ex. design, grafisk formgivning och arkitektur.

Design för idékommunikation

Kursen ger grundläggande kunskaper i visualisering och grafisk design som kan användas för att kommunicera idéer för nya produkter och tjänster med intressenter under den tidiga utvecklingsfasen.

Kognitiv Design

I kursen ges en orientering om interaktionsdesign och dess roll inom industridesign och produktutveckling. Syftet med kursen är att ge en grundläggande insikt i interaktionsdesign och att belysa möjligheterna till samarbete mellan interaktionsdesigner och kognitionsvetare.

Hot Team - innovationsprojekt

I kursen ska den studerande utföra ett produkt/tjänstedesign-utvecklingsprojekt i tvärvetenskapliga team med studenter från olika institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomförs med kandidatprogrammet i industridesign på Designhögskolan och genomsyras i hög grad av "Design Thinking".

Tjänstedesign

Kursen fokuserar på tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designmetoder kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Genom kursen löper ett projektarbete, i vilket designprocessens steg och metoder inom tjänstedesignområdet introduceras och relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse.

Beteende och estetik i planeringen

Kursen fokuserar på designmetoder som kan användas inom samhällsplaneringen för att generera idéer, formulera och lösa problem samt omsätta dessa till strategiska visioner. Av särskild betydelse är även metoder för att kommunicera och visualisera problem, situationer och idéer: scenariobyggande, prototypering, datorstödda visualiseringstekniker och presentationsteknik.

Kroki 1

Kursens mål är att träna förmågan att se och uttrycka former, genom att öva på att teckna efter levande modell. Grundläggande för kursen är att arbeta med seendet som grund för tecknandet.

 

kontakt

Frågor om våra kurser?

För ytterligare information om våra kurser, var vänlig kontakta:

Epost: uid-enquiries@umu.se

Senast uppdaterad: 2022-04-27