Program

Designhögskolan är verksam inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Fem akademiska program, som drivs av institutet, fokuserar på industriell design och relaterade inriktningar.

Utforska vårt kandidatprogram

Designhögskolan erbjuder ett treårigt kandidatprogram i industridesign som leder till en Bachelor of Fine Arts-examen, värt 180 högskolepoäng. Programmet bedrivs på svenska och har inga terminsavgifter. Utbildningen är endast öppen för studenter från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

Kandidatprogrammet i Industridesign

Under Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp) arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Du lär dig hantera olika typer av designutmaningar och utforskar en rad olika produktområden. Allt från digitala lösningar, till medicinska hjälpmedel, till utrustning för hemmet och industrin. Under de olika designprojekten tränar du på att lösa problem och utveckla dina idéer genom skisser, prototyper och modeller, såväl i datorprogram som i verkstäder. Genomgående har du har yrkesverksamma industridesigners som handledare.

> Kandidatprogrammet i Industridesign

 

Utforska våra masterutbildningar

Designhögskolan ger tre internationellt orienterade och specialiserade tvååriga program som leder till en Master of Fine Arts-examen, värd 120 högskolepoäng. Masterprogrammen bedrivs på engelska och är öppna för internationella studenter.

Masterprogrammet i Avancerad Produktdesign

På masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklas du till en skicklig industridesigner som kan utveckla produkter och systemlösningar för industriell produktion. Utbildningen är internationell och en stor del av studenterna kommer från andra länder än Sverige. Undervisningen sker till stor del genom projekt som görs i samarbete med externa parter.

> Masterprogrammet i Avancerad Produktdesign

Masterprogrammet i Interaktionsdesign

Masterprogrammet i interaktionsdesign fokuserar på relationen mellan människa och IT. Här utbildas designers att skapa hållbara, begripliga och behagliga informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer. Tillämpade designprojekt utgör ryggraden i programmet. Projektarbetet inkluderar oftast både föreläsningar, utflykter, platsbesök, metodarbete i grupp, användarundersökningar och studioarbete.

> Masterprogrammet i Interaktionsdesign

Masterprogrammet i Transportdesign

Fungerande transporter är viktigt i alla samhällen, ökande befolkning och miljöproblem skapar dessutom utmaningar transportindustrin behöver möta med nya och innovativa lösningar. Som transportdesigner påverkar du denna utveckling genom att utveckla komponenter och produkter som tilltalar både hjärta och hjärna. Under studierna lär du dig arbeta med konceptuella idéer i projekt i samarbete med externa partners.

> Masterprogrammet i Transportdesign​

 

Utforska vår forskarutbildning

Designhögskolan erbjuder ett doktorandprogram i industridesign, med fokus på att förstå, förbättra och förstärka området industridesign genom att bedriva högkvalitativ forskning, påverka och stärka utbildning, industri och akademi.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen på Designhögskolan vid Umeå universitet utforskar nuvarande och framtida grundvalar för designpraktik. Genom utbildningen utvecklar doktorander avancerade färdigheter via praktiska, teoretiska och metodiska bidrag till designområdet, med målsättningen att forma designdisciplinen under kommande decennier.

> Forskarutbildning

 

Studentarbeten

Designhögskolans projektgalleri omfattar visionära examensprojekt från våra studenter. Projektgalleriet presenterar en 360-gradersvy av projekt från fyra olika program och inkluderar: konceptvideor, bilder, interaktiva 3D-modeller och prototyper.

Till projektgalleriet»

Senast uppdaterad: 2024-03-19