Studera utomlands

Vill du utmana dig själv och lära känna ett nytt land, en ny kultur och få nya vänner? Ta chansen att studera utomlands! Är du en UID-student och funderar på att studera på någon av våra partnerskolor? Vi har en stark tradition av att facilitera utbytesstudier för våra studenter.

Som utbytesstudent betalar du ingen studieavgift och du kan ansöka om att få dina poäng överförda till din utbildning. För att kunna göra en utbytesperiod krävs ett befintligt avtal mellan universiteten.

Vart kan man åka?

Du kan gå på alla skolor som har befintliga avtal med Designhögskolan eller avtal med Umeå universitet. Avtalen skiljer sig åt när det gäller till exempel regler och tidsfrister beroende på om de administreras på central-, fakultets- eller institutionsnivå. De skiljer sig också åt beroende på vilken typ (till exempel Erasmus+ eller Nordplus).

Vem kan genomföra ett utbyte?

Den som är antagen till ett program (kandidat eller master) och har avlagt minst 60 hp på utbildningen vid den tidpunkt då studenten är tänkt att lämna Designhögskolan kan göra ett utbyte. Andra regler gäller för centrala avtal.

En viktig förutsättning är att de utbyteskurser du vill gå är likvärdiga med kurserna på ditt program. Din programansvariga är den som godkänner kurserna.

När kan jag åka på utbyte?

Studenter vid Designhögskolan har möjlighet att genomföra utbyten under höstterminen (Kandidatprogrammet under termin 5 och mastersprogrammen under termin 3).

Avtalsprocessen

Om du är intresserad av att genomfära ett utbyte måste du ansöka till den internationella samordnaren vid Designhögskolan. Det är ditt ansvar att göra följande innan du skickar in ansökan:

  • Bestäm var du vill gå genom att studera de olika skolor som UID har avtal med och vilka kurser de erbjuder. Internationella koordinatorn kan vägleda dig i processen och hjälpa dig att komma i kontakt med internationella koordinatorer på andra skolor.
  • Diskutera med din programansvariga och förbered ett "inlärningsavtal" för att säkerställa att du kan överföra poängen efter utbytet.
  • Undersök de praktiska frågorna som bostad, stipendier etc.

Hur man ansöker?

Skicka ditt motivationsbrev till den internationella samordnaren (uid.exchange@umu.se), ange vilken skola du skulle vilja göra utbyte på och varför. Du kan lista mer än en skola, men då måste du rangordna skolorna.

Sista ansökningsdag är 1 februari!

 

 

Senast uppdaterad: 2022-04-25