"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk historia C

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen fördjupar studenternas förmåga att utföra kritiska granskningar av ekonomisk-historisk och annan samhällsvetenskaplig forskning och ger färdigheter i att självständigt orientera sig inom de aktuella forskningsfält som anknyter till förväntade studieresultat. Studenterna ska även författa och försvara en uppsats med krav på självständig problemformulering, planering och analys.

Anmälan och behörighet

Ekonomisk historia C, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall klarat av 60hp inom ekonomisk historia eller motsvarande. För att få påbörja kursens moment 2 måste moment 1 vara avklarat.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-29601

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Hans Jörgensen