"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elmaskiner 1

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en grundläggande kurs i elmaskiner. Kursen börjar med att repetera kunskaper i magnetfält och elektriska fält, ferromagnetiska material och spolens egenskaper.

Kursen går sedan igenom:

- grundläggande maskintekniska begrepp såsom kraft, effekt, moment, varvtal m.m.

- fysikaliska principerna för olika typer av transformatorer och roterande elmaskiner såsom generatorer och motorer,

- modeller för att beskriva olika maskiners egenskaper i stationära förhållanden,

- funktion och verkningssätt för synkron-, asynkron- och likströmsmaskiner samt översiktligt några speciella maskiner såsom olika typer av stegmotorer och servomotorer.

Kursen omfattar en teoridel om 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS) och en laborationsdel om 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)