"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Endimensionell analys 1

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar matematisk teori och numeriska metoder för funktioner av en variabel. I kursen introduceras de grundläggande begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata. Geometriska tolkningar av begreppen samt regler för att beräkna derivata och gränsvärde av produkter, kvoter och sammansättningar ges. Kursen tar även upp medelvärdessatsen, inversa funktioner, den naturliga logaritmen och exponentialfunktionen. Kursen behandlar även maximum- och minimumproblem och metoder för att skissa grafer. Numeriska metoder för att approximera nollställen och approximation av funktionsvärden med hjälp av Taylorpolynom är andra centrala delar i kursen. Representation av funktioner i dator, numerisk beräkning av gränsvärde och derivata med hjälp av dator, samt implementation av numeriska algoritmer ingår också i kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman