"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energieffektivisering

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens behandlar energieffektivisering i byggnader och processer och avslutas med ett självständigt projektarbete som utgör ett viktigt inslag i kursen. De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera en byggnads termiska prestanda baserat på beräkningar och/eller mätdata, samt kunna redogöra för olika energieffektiviserings åtgärdar och konsekvenser av dessa utifrån energi och ekonomi. Innehållet i kursen bygger vidare på tidigare kurser i energiteknik med fördjupning avseende framförallt systemtänkande och ekonomisk analys samt i att planera, genomföra och analysera ett självständigt arbete.

Kursen är uppdelad i två moduler:

1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);

2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)