Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elkraftteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen utgör ett självständigt arbete inom elkraftområdet och den avsedda examensprofilen. Inom kursens ram identifierar studenten en relevant frågeställning, planerar självständigt projektets genomförande, bearbetar den valda problemställningen samt rapporterar resultatet av arbetet muntligt och skriftligt. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS);
2. Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);
3. Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)