"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer

Hej och välkommen till sommarkursen Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-Instruktörer!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  Registrering och kursstart

  Kursen startar med en första uppgift ”Upprop/presentation av dig själv” som skall vara inlämnad senast 11 juni kl 23.59 (1 vecka efter kursstart). Har du inte möjlighet att genomföra uppgiften av någon anledning måste du anmäla det till någon av kursansvariga i förväg, annars förlorar du din studieplats.

  Upprop Canvas

  Vi vill påminna dig om att det är viktigt att ni lämnar in den första uppgiften ”Upprop/presentation av dig själv” senast 11 juni kl 23.59 (1 vecka efter kursstart) för att på så sätt formellt meddela att ni läser kurser och därmed behåller ni också er plats. Genom att lämna in en presentation tackar du formellt JA till kursen och behöver inte meddela på annat sätt. Efter att inlämningen har stängt registrerar vi alla som gjort en inlämning på kursen. Först då meddelas CSN att ni skall läsa kursen. Du får feedback från oss att vi noterat din inlämning genom att vi godkänner uppgiften. Om du inte avser att läsa kursen vill vi att du tackar nej på Antagning.se. Då kan vi erbjuda platsen till dem som står på reservlistan. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta kursledningen eller vår administratör Angelica Gustafsson. Du hittar våra kontaktuppgifter sist i det här brevet.

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Tisdag 6:e juni

  Tid: 08.00

  Plats: Canvas

  Du är antagen till sommarkursen Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-Instruktörer vid Umeå universitet. Kursen startar den 5 juni men vi kommer att öppna upp kursplattformen den 29 maj så att ni kan gå in på kursplattformen i CANVAS och börja bekanta er med kursen. På sidan https://www.canvas.umu.se, loggar ni in med ert Umu-ID. Vi rekommenderar även att ni kollar i studieguiden för mer information om kursens upplägg. 

  Vi vill också betona att det pågår intensiv forskning inom fältet för fysisk aktivitet som kommer att påverka de riktlinjer som diskuteras i denna kurs. Det innebär att vi jobbar med fortlöpande kursutveckling och uppdatering av föreläsningsmaterial och uppskattar all input och kommentarer på innehåll och ev faktakorrigering som du som deltagare har synpunkter på i avslutande kursutvärdering. Har du löpande kommentarer/synpunkter kan du mejla detta till kursansvariga, Elin Chorell och Frida Bergman (se kontaktuppgifter nedan)

  Kursledningen hoppas att ni kommer att uppskatta vår kurs och förhoppningsvis plocka upp lite matnyttig kunskap gällande fysisk aktivitet och hälsa som ni kan bära med er i ert fortsatta/framtida arbetsliv. 

   

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier och betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd belyses och anpassas till arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får lära dig mer om ämnet samt träna på arbetet kring förskrivning av FaR recept. Kursen ges helt på distans via en virtuell lärmiljö för distribution av kursmaterial, föreläsningar, uppgifter och diskussioner. Det innebär att du bedriver dina studier på egen hand och att du har stöd från lärare och hittar kursmaterial på vår lärplattform. I deltagarforumet kan du ställa frågor öppet om kursen till lärarna. Detta kan vara bra då det kanske är fler än du som har samma problem och därigenom kan bli hjälpta. Även andra studenter kan svara på frågor om ni känner till en lösning på problemet.

  Schema:

  Då kursen är distansbaserad finns inget fysiskt schema att förhålla sig till, utan du har perioden 5 juni – 27 augusti på dig att slutföra uppgifterna på kursen. Eftersom hela kursen endast är ett poänggivande moment på 7,5hp så behöver hela kursen vara godkänd för att poängen skall erhållas. Du kan alltså inte få enskilda poäng för vissa delar i kursen (en viss procent av kursen).

  Fäll ihop
 • System och IT-tjänster för studenter

  Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Ett system är Portalen där du bl. a. hittar student-e-posten och får tillgång till registreringar och resultat för dina kurser. Ett annat system är läroplattformen CANVAS, som används under denna kurs. Mer information om dessa finns på www.student.umu.se/om-system-och-it-tjanster-for-studenter.

  För att få tillgång till tjänsterna som ny student ska du aktivera ditt användarkonto (UMU-ID). Dina uppgifter om identitet från Umeå universitet skickas till dig antingen i ett brev till din folkbokföringsadress eller på annat sätt.  Den kan du använda för att aktivera ditt användarkonto (UMU-ID). En annan möjlighet är att aktivera kontot (UMU-ID) genom ditt Antagning.se-konto. Båda sätten att aktivera ditt användarkonto (UMU-ID) når du via länken
  https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/Umu-ID/

  När du aktiverat kontot (UMU-ID) når du Portalen eller läroplattformen CANVAS på studentwebben, www.student.umu.se .

  Mer information om UMU-ID hittar du här: www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/

  Du som har läst vid Umeå universitet tidigare har redan ett användarkonto (UMU-ID) och behöver inte aktivera det igen utan kan nå våra system via länkarna på www.student.umu.se. Har du glömt ditt lösenord eller vill byta hittar du information om hur du gör det, via länken ”Glömt lösenordet?” intill inloggningslänkarna.

  Om du får problem med att logga in i Portalen eller stöter på tekniska fel, skicka ett meddelande (ärende) till www.servicedesk.its.umu.se .

  Fäll ihop
 • Övrig information

  Du som vill tillgodoräkna dig del(ar) på kursen
  Om du tycker att du redan har meriter som motsvarar kursmoment i denna kurs, kan det vara möjligt att få det tillgodoräknat. Du får inget betyg på tillgodoräknat moment eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper. För att kunna ansöka om tillgodoräknande gäller att Dina tidigare studier (kurser eller del av kurs/moment) ska vara slutförda, det vill säga ha fått betyg. Dina tidigare studier (kurser eller del av kurs/moment) ska i huvudsak motsvara det moment du vill att det ska tillgodoräknas som.  När du ansöker om tillgodoräknande behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare erfarenheter.

  I ansökan ska följande uppgifter finnas med: 

  • Fullständigt namn och personnummer samt postadress, telefonnummer och e-postadress 
  • Uppgift om vilken utbildning som studenten har läst, alternativt utförlig redovisning av kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet 
  • Vad utbildningen/yrkesverksamheten ska tillgodoräknas som 
  • Till ansökan ska studieintyg (Official Transcript of Records) för de tidigare studierna bifogas där det framgår lärosäte, kursnamn, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg och datum för studiernas avslutande. Intyget ska vara i original eller en bestyrkt kopia av originalet. Dessutom ska kursplan för den/de kurser som avses bifogas.

  Ansökan skickas per mail till någon i kursledningen (adresser nedan).

  Tänk på att det krävs att din inskickade ansökan är komplett med nödvändiga dokument för att vi ska kunna bedöma den. Vid behov kan kompletterande dokument begäras in. Notera att vid tillgodoräknande av Delexamination 3. Motiverande samtal och/eller Uppgift 3. Testning: Film + Reflektion, kvarstår uppgiften om att kommentera på minst 2 kurskamraters inlägg.

  Om du har frågor under kursens gång, välkommen att kontakta kursledningen eller vår administratör. Eftersom vi är på plats vid olika tidpunkter under sommaren rekommenderar vi er att skicka mailkopia till alla övriga när ni kontaktar någon av oss. Detta för att vi täcker upp för varandra under sommaren.

  Återigen, varmt välkommen till denna kurs!

  Kursledning:

  • Elin Chorell, e-post: Elin.chorell@umu.se
  • Frida Bergman, e-post: Frida.Bergman@umu.se

  Administratör: 

  • Angelica Gustafsson, e-post: Angelica.Gustafsson@umu.se, tel: 090-786 61 26
  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)